Aktualne nabory

WFOŚIGW W Poznaniu


Dopłaty – Dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytów udzielanych przez Banki Spółdzielcze dla osób fizycznych


WFOŚiGW w Poznaniu podpisał umowę ze SGB-Bankiem S.A. działającym jako Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze, w sprawie udzielania kredytów dla osób fizycznych z dotacją WFOŚiGW w Poznaniu przeznaczoną na częściową spłatę kapitału tych kredytów.

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:

  • modernizacji systemów grzewczych, powodujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym zakup i montaż: kotłowni olejowych, gazowych i gazowo-olejowych, ogrzewania IR;
  • budowie systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła;
  • budowie systemów wentylacyjnych z odzyskaniem ciepła (rekuperacja);
  • budowie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych;
  • budowie małych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d;
  • budowie przyłączy kanalizacyjnych;

Oprocentowanie kredytu: stawka WIBOR + 2 p.p.
Okres kredytowania max 10 lat
Pozostałe koszty takie jak prowizja i inne opłaty nie mogą przekroczyć 2p.p. kwoty kredytu

Dotacja na częściową spłatę kapitału wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych kredytu, 


Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, ul. Turecka 10, 62-709 Malanów
Bank Spółdzielczy w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 25, 64-212 Siedlec
Bank Spółdzielczy w Kłodawie, ul. Krępa 2, 62-650 Kłodawa
Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, ul. Warszawska 36, 62-300 Września
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie, al. Piasta 46, 77-400 Złotów
Bank Spółdzielczy w Pleszewie, ul. Kraszewskiego 11, 63-300 Pleszew
Bank Spółdzielczy w Kościanie, Rynek 23, 64-000 Kościan
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, ul. Dąbrówki 19, 62-200 Gniezno
Bank Spółdzielczy we Wronkach, ul. Poznańska 50, 64-510 Wronki
Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 64-600 Oborniki
Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29a, 64-140 Włoszakowice
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, ul. Nowa 2, 63-330 Dobrzyca
Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach, ul. Bankowa 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Wnioski można składać w naszym biurze, zajmujemy się nieodpłatnie kompletnym opracowaniem.

umów się na spotkanie