Oddychaj swobodnie i płać mniej za ogrzewanie- Rekuperacja

Oszczędności już na etapie projektu

 

 

Uzyskanie jak największego komfortu przy jednocześnie jak najmniejszym nakładzie inwestycyjnym to trend, który w budownictwie istnieje już od dłuższego czasu. Szczególną uwagę dzisiaj zwraca się na energooszczędność budynku oraz łatwość obsługi urządzeń.

Już na samym początku –przy wyborze projektu, bierzemy pod uwagę wszystkie warunki, które mogłyby mieć wpływ na poprawę jakości codziennego życia w wybudowanym domu.  Drugim czynnikiem jest podążanie gospodarek w kierunku ochrony środowiska czyli zminimalizowania emisji CO2 do atmosfery.

W związku z powyższym, sukcesywnie wchodzą w życie przepisy określające brzegowe parametry dla materiałów budowlanych i półproduktów. Przykładowo od roku 2017 wchodzi w życie nowa maksymalna wartość wskaźnika EP(wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię) dla domu jednorodzinnego -zmiana z 120kwh w/m2 na 95kwh/m2. W 2021 roku granica wskaźnika EP przesunie się w kierunku jeszcze niższej wartości 70 kWh/(m2rok). Zgodnie z tym trendem, praktycznie rzecz ujmując dziś każdy nowo wybudowany dom, to dom „energooszczędny” .

Inwestujemy  w wysokiej jakości, szczelne drzwi oraz okna (współczynnik przenikania ciepła U). Ocieplamy odpowiednio  cały budynek . Wszystko po to, aby zminimalizować nakłady energetyczne już podczas eksploatacji.

 

 

Termos z kominem

 

 Przy tak szczelnie zamkniętym budynku na znaczeniu zyskuje dobra wentylacja, która skutecznie wymieni powietrze na świeże- natlenione i oczyszczone. Źle wentylowane pomieszczenia mieszkalne, to ryzyko osadzającej się wilgoci a co za tym idzie pleśni, zagrzybień i toksycznego powietrza. 

Nie trudno się domyślić że przebywanie w takich pomieszczeniach nie wpłynie dobrze na nasze zdrowie.  Wysokie stężenie dwutlenku węgla powoduje bóle głowy, senność co może prowadzić do poważnych schorzeń.

No tak. Zamykamy szczelnie ocieplony dom z dobrze zabezpieczonymi mostkami termicznymi. Mamy okna i drzwi z najlepszym współczynnikiem przenikania ciepła. Nagrzewamy w pomieszczeniach do odpowiedniej temperatury komfortu i  mimo otworów wyrównawczych,  kratek wentylacyjnych, niejednokrotnie zaczyna się robić duszno, a na oknach zbiera się wilgoć. Jest to pierwsza oznaka źle działającej wentylacji. Tak więc otwieramy okna wypuszczamy całe ciepło i to wcale nie oznacza że wymienione powietrze jest już czyste ponieważ  sąsiad może np. palić w piecu lub mieszkamy w pobliżu ruchliwej ulicy.

 

 

Termos otwarty a herbata gorąca- rekuperacja podgrzewa powietrze

 

Energooszczędny system wentylacji z odzyskiem ciepła zwany też rekuperacją pozwoli odzyskać ciepło ze strumienia powietrza zużytego przy jednoczesnej wymianie i oczyszczeniu powietrza  z zewnątrz.

Jest to rozwiązanie stosowane dzisiaj coraz powszechniej w nowobudowanych domach zamiast tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej.  Ważne! rekuperacja nie ma nic wspólnego z zawracaniem do budynku zużytego powietrza. To  zjawisko nazywane jest recyrkulacją. Rekuperacja natomiast pozwala na odzyskiwanie ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza bez mieszania obu strumieni.

System rekuperacji opiera się na centrali wentylacyjnej, czyli rekuperatorze. W Centrum rekuperatora umiejscowiony jest wymiennik ciepła. Ze względu na rodzaj wymiennika, na rynku znajdziemy klika rodzajów rekuperatorów o różnym stopniu odzysku ciepła (max do 95%).

 

Jak działa rekuperacja?

 

 

Schemat działania rekuperacji jest następujący: powietrze zasysane jest z zewnątrz poprzez czerpnię (otwór w ścianie zewnętrznej), następnie kanałami wentylacyjnymi wchodzi do rekuperatora, gdzie przechodzi przez wymiennik ciepła, w którym przejmuje energię z powietrza wywiewanego z pomieszczeń (jest ogrzane). Na swej drodze powietrze wymieniane spotyka również filtry.

Ostatecznie czyste, ogrzane powietrze trafia do pomieszczeń mieszkalnych. Proces ten trwa nieprzerwanie. Skutkiem czego mamy wciąż świeże powietrze w domu, a na dodatek oczyszczone z wszelkich pyłów, toksyn, roztoczy, co może mieć szczególne znaczenie dla alergików.

Wymierną korzyścią rekuperacji jest oszczędność na ogrzewaniu, średnio od ok 30% do 70% co realnie przełoży się na budżet domowy.
wentylacja mechaniczna- wymiennik

Co sprawdzić, decydując się na zakup rekuperatora?

 

  • Jaką sprawność osiąga wymiennik ciepła rekuperatora – czy jest to wartość maksymalna, czy uśredniona, i w jakich warunkach ją uzyskano;
  • jaki rodzaj wymiennika ciepła zastosowano, czy podana wartość sprawności jest realna dla takiego urządzenia;(również ze względu na funkcjonalność wymiennika np. nawilżanie powietrza)
  • jak rozwiązano problem rozmrażania wymiennika, jaki wpływ na sprawność odzysku ciepła na działanie zastosowanego systemu rozmrażania;
  • Automatyka-w jakie wentylatory wyposażono rekuperator, czy są zasilane prądem stałym, czy przemiennym, jaką moc pobierają, czy można regulować ich wydajność;
  • czy zadbano o szczelność obudowy rekuperatora, czy jest dobrze zabezpieczona przed stratami ciepła,
  • jaki hałas generuje (40 dB(A) oznacza, że wyraźnie go słychać);
  • czy przy wymaganym natężeniu przepływu powietrza rekuperator zapewnia wystarczający spręż dyspozycyjny (w domu jednorodzinnym co najmniej 150-200 Pa);
  • Koszty eksploatacji; zużycie prądu i koszt filtrów

 

 

 Zapytaj o wycenę wentylacji z odzyskiem ciepła dla swojego domu!


 

 

Czytaj więcej:

 

>>Porównanie kosztów ogrzewania

>>Ogrzewaj za 0zł -folie grzewcze

>>Dom zero energetyczny