Ok 12% polskiego społeczeństwa ogrzewa domy prądem, dla tych gospodarstw podwyżki cen prądu mogą być szczególnie dotkliwe. Na dopłaty rządowe mogą liczyć gospodarstwa ogrzewające węglem, olejem, gazem, pelletem czy drewnem. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym już w sierpniu tego roku. Gospodarstwa ogrzewające elektrycznie zostały pominięte w ustaleniach dotyczących dopłat.

 

Czy osoby ogrzewające domy prądem mogą liczyć na jakiekolwiek wsparcie od rządu?

 


29 września sejm przegłosował ustawę, w której przewiduje się dopłaty do prądu dla gospodarstw, które ogrzewają prądem od 2023 roku. Sposób przyznawania dopłat ma być tożsamy z zasadami innych dodatków do ogrzewania. Dopłata ma wynosić od 1000 do 1500zł

To dobra informacja dla wszystkich, którzy ogrzewają foliami grzewczymi czy też promiennikami podczerwieni.

 


Jak uzyskać dopłatę?

 


Warunkiem otrzymania dodatku do ogrzewania elektrycznego jest wypełnienie Deklaracji CEEB (centralna ewidencja emisyjności budynków) dotycząca źródła ciepła, z której będzie wynikało że ogrzewamy prądem. Dopłatą objęte będą takie źródła ogrzewania jak: pompa ciepła, ogrzewanie podczerwienią (kable grzejne, folie grzewcze, promienniki), piece akumulacyjne, indukcyjne itp.

Wniosek o dodatek elektryczny będzie można składać w urzędach gminy, w miejscu zamieszkania.

 


Jeśli masz fotowoltaikę nie otrzymasz dopłaty

 


Z programu dopłat wyłączeni zostali posiadacze instalacji fotowoltaicznych. Faktem jest że prąd to jedyne medium, oprócz drewna które jesteśmy w stanie wyprodukować sami z przydomowej instalacji fotowoltaicznej i to prawdopodobnie spowodowało że rząd uznał prosumentów za samowystarczalnych.

 


Od czego zależy wysokość dodatku?

 


Wysokość wsparcia uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:

 

  •  1000 zł - dla osób ogrzewających domy i mieszkania urządzeniami na prąd, np. pompy ciepła, ogrzewanie na podczerwień - folie grzewcze, kable grzejne
  •  1500 zł jeśli roczne zużycie prądu w gospodarstwie wyniesie ponad 5000 kWh – brane będzie pod uwagę zużycie z całego roku 2022

 

 

Gwarantowana cena prądu do 2000 kwh

 

Rząd przyjął projekt gwarantowanych cen energii elektrycznej do limitu 2000kwh dla wszystkich gospodarstw domowych, 2600 kwh dla rodzin z osobami z niepełnosprawnymi 3000 kwh dla dużych rodzin i rolników. Oznacza to że niezależnie od zużycia zapłacimy do wysokości limitu niższą stawkę. Do końca bieżącego roku obowiązuje obniżona stawka VAT za prąd 5% zamiast 23%