Oddychaj swobodnie i płać mniej za ogrzewanie- Rekuperacja

Oszczędności już na etapie projektu

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją

Uzyskanie jak największego komfortu przy jednocześnie jak najmniejszym nakładzie inwestycyjnym to trend, który w budownictwie istnieje już od dłuższego czasu. Szczególną uwagę dzisiaj zwraca się na energooszczędność budynku oraz łatwość obsługi urządzeń.

Już na samym początku – przy wyborze projektu, bierzemy pod uwagę wszystkie warunki, które mogłyby mieć wpływ na poprawę jakości codziennego życia w wybudowanym domu.  Drugim czynnikiem jest podążanie gospodarek w kierunku ochrony środowiska czyli zminimalizowania emisji CO2 do atmosfery.

W związku z powyższym, sukcesywnie wchodzą w życie przepisy określające brzegowe parametry dla materiałów budowlanych i półproduktów. Przykładowo od roku 2017 wchodzi w życie nowa maksymalna wartość wskaźnika EP(wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię) dla domu jednorodzinnego -zmiana z 120kwh w/m2 na 95kwh/m2. W 2021 roku granica wskaźnika EP przesunie się w kierunku jeszcze niższej wartości 70 kWh/(m2rok). Zgodnie z tym trendem, praktycznie rzecz ujmując dziś każdy nowo wybudowany dom, to dom „energooszczędny”.

Inwestujemy w wysokiej jakości, szczelne drzwi oraz okna (współczynnik przenikania ciepła U). Ocieplamy odpowiednio  cały budynek . Wszystko po to, aby zminimalizować nakłady energetyczne już podczas eksploatacji.

 

Termos z kominem

Przy tak szczelnie zamkniętym budynku na znaczeniu zyskuje dobra wentylacja, która skutecznie wymieni powietrze na świeże- natlenione i oczyszczone. Źle wentylowane pomieszczenia mieszkalne, to ryzyko osadzającej się wilgoci a co za tym idzie pleśni, zagrzybień i toksycznego powietrza.

Nie trudno się domyślić że przebywanie w takich pomieszczeniach nie wpłynie dobrze na nasze zdrowie.  Wysokie stężenie dwutlenku węgla powoduje bóle głowy, senność co może prowadzić do poważnych schorzeń.

No tak. Zamykamy szczelnie ocieplony dom z dobrze zabezpieczonymi mostkami termicznymi. Mamy okna i drzwi z najlepszym współczynnikiem przenikania ciepła. Nagrzewamy w pomieszczeniach do odpowiedniej temperatury komfortu i  mimo otworów wyrównawczych,  kratek wentylacyjnych, niejednokrotnie zaczyna się robić duszno, a na oknach zbiera się wilgoć. Jest to pierwsza oznaka źle działającej wentylacji. Tak więc otwieramy okna wypuszczamy całe ciepło i to wcale nie oznacza że wymienione powietrze jest już czyste ponieważ  sąsiad może np. palić w piecu lub mieszkamy w pobliżu ruchliwej ulicy.

 

Termos otwarty a herbata gorąca - rekuperacja podgrzewa powietrze

Energooszczędny system wentylacji z odzyskiem ciepła zwany też rekuperacją pozwoli odzyskać ciepło ze strumienia powietrza zużytego przy jednoczesnej wymianie i oczyszczeniu powietrza  z zewnątrz.

Jest to rozwiązanie stosowane dzisiaj coraz powszechniej w nowobudowanych domach zamiast tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej.  Ważne! rekuperacja nie ma nic wspólnego z zawracaniem do budynku zużytego powietrza. To  zjawisko nazywane jest recyrkulacją. Rekuperacja natomiast pozwala na odzyskiwanie ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza bez mieszania obu strumieni.

System rekuperacji opiera się na centrali wentylacyjnej, czyli rekuperatorze. W Centrum rekuperatora umiejscowiony jest wymiennik ciepła. Ze względu na rodzaj wymiennika, na rynku znajdziemy klika rodzajów rekuperatorów o różnym stopniu odzysku ciepła (max do 95%).

 

Jak działa rekuperacja?

Schemat działania rekuperacji jest następujący: powietrze zasysane jest z zewnątrz poprzez czerpnię (otwór w ścianie zewnętrznej), następnie kanałami wentylacyjnymi wchodzi do rekuperatora, gdzie przechodzi przez wymiennik ciepła, w którym przejmuje energię z powietrza wywiewanego z pomieszczeń (jest ogrzane). Na swej drodze powietrze wymieniane spotyka również filtry.

Ostatecznie czyste, ogrzane powietrze trafia do pomieszczeń mieszkalnych. Proces ten trwa nieprzerwanie. Skutkiem czego mamy wciąż świeże powietrze w domu, a na dodatek oczyszczone z wszelkich pyłów, toksyn, roztoczy, co może mieć szczególne znaczenie dla alergików.

Wymierną korzyścią rekuperacji jest oszczędność na ogrzewaniu, średnio od ok 30% do 70% co realnie przełoży się na budżet domowy.

 

Wentylacja i rekuperacja mechaniczna

 

Co sprawdzić, decydując się na zakup rekuperatora?

  • Jaką sprawność osiąga wymiennik ciepła rekuperatora – czy jest to wartość maksymalna, czy uśredniona, i w jakich warunkach ją uzyskano;
  • jaki rodzaj wymiennika ciepła zastosowano, czy podana wartość sprawności jest realna dla takiego urządzenia;(również ze względu na funkcjonalność wymiennika np. nawilżanie powietrza);
  • jak rozwiązano problem rozmrażania wymiennika, jaki wpływ na sprawność odzysku ciepła na działanie zastosowanego systemu rozmrażania;
  • Automatyka-w jakie wentylatory wyposażono rekuperator, czy są zasilane prądem stałym, czy przemiennym, jaką moc pobierają, czy można regulować ich wydajność;
  • czy zadbano o szczelność obudowy rekuperatora, czy jest dobrze zabezpieczona przed stratami ciepła;
  • jaki hałas generuje (40 dB(A) oznacza, że wyraźnie go słychać);
  • czy przy wymaganym natężeniu przepływu powietrza rekuperator zapewnia wystarczający spręż dyspozycyjny (w domu jednorodzinnym co najmniej 150-200 Pa);
  • Koszty eksploatacji; zużycie prądu i koszt filtrów

 


 

Zapytaj o wycenę wentylacji z odzyskiem ciepła dla swojego domu!

 


 

Czytaj więcej:

 

Porównanie kosztów ogrzewania  Ogrzewaj za 0zł -folie grzewcze  Dom zero energetyczny

Wiadomość wysłana poprawnie.
Błąd formularza.

Formularz kontaktowy

 

Napisz do nas.

Captcha image

Realizacje

 

Działamy w obszarze 200km od naszej siedziby

Zobacz gdzie pracowaliśmy oraz jakie realizacje wykonaliśmy przez lata.

 

Zobacz realizacje