Opłacalność fotowoltaiki dla firm

Fotowoltaika w Firmie - czy to się opłaca?

Korzyści wynikające z posiadania instalacji fotowoltaicznej na dachu domu jednorodzinnego są od 2016 roku oczywiste. Wszystko dzięki nowej Ustawie o OZE, która pozwala na bilansowanie energii w systemie upustów.

Dla przypomnienia kształtuję się to następująco:

dla instalacji o mocy do 10KW za 1kwh wprowadzoną do sieci możemy odebrać 0,8 jej wartości, dla instalacji powyżej 10KW, nie większych jednak niż 40KW (do 50KW od lipca 2018 roku) stosunek ten wynosi 1 do 0,7.

Przy czym w pierwszej kolejności konsumujemy prąd z instalacji pv a nadwyżki przekazywane są do sieci, które wykorzystujemy w momencie zwiększonego zapotrzebowania.

Dlatego między innymi korzystnie ogrzewać dom energią elektryczną. Koszty takiego ogrzewania mogą wówczas wynieść nawet 0zł.

Do połowy 2019 roku, Przedsiębiorca nie mógł skorzystać z systemu netmeteringu - bilansowania, był traktowany jako niezależny wytwórca energii w związku z czym odsprzedawał nadwyżki po stawkach hurtowych.

 

Zmiany z korzyścią dla Przedsiębiorców od lipca 2019 roku

W lipcu 2019 roku Rząd przyjął Pakiet prosumencki, który przewiduje korzystne zmiany dla Przedsiębiorców.

Wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii odnawialnej” i objęcie nią przedsiębiorców, Prosument może wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji i zostaje objęty systemem upustów (moc do 50kW). Taka sytuacja stwarza możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby.

Zakład energetyczny staje się "magazynem", w którym Przedsiębiorca przechowuje nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej i odbiera ją w momencie zwiększonego zapotrzebowania.

Współczynniki upustu zostają takie same jak dla osób fizycznych, tj do 10KW- 0,8. Powyżej 10KW do 50KW -0,7.
Zostaje wprowadzony dłuższy cykl rozliczeniowy. Energię zgromadzoną w "magazynie" będzie można odebrać w ciągu 18 miesięcy.

Rozliczanie na zasadach jak wyżej dotyczy wyłącznie systemów podłączonych do 31 marca 2022 roku. Po tym terminie wszystkie nowe instalacje prosumenckie są rozliczane na zasadach net-billingu.

 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA FIRMA

Co musi zrobić przedsiębiorca aby wytwarzać energię z PV ?

W pierwszej kolejności, po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, konieczne jest zgłoszenie przez przedsiębiorcę do sieci elektroenergetycznej (Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej).

Przedsiębiorca deklaruje że będzie wytwarzał energię na własne potrzeby i składa wniosek o zamontowanie licznika dwukierunkowego. ZE ma 30 dni na wydanie decyzji i wymianę licznika. ZE wydaje także Oświadczenie przystosowania do sieci elektroenergetycznej Energa Operator.

Następnym krokiem jest podpisanie dwóch umów z ZE

Umowa nr 1 o świadczenie usług dystrybucji oraz

Umowa nr 2 na sprzedaż nadwyżek energii wyprodukowanej z mikroinstalacji.

Teraz możemy uruchomić instalację fotowoltaiczną. Pozostaje tylko dopisanie PKD 35.11Z na wytwarzanie energii elektrycznej.

Inwerter wskaże nam ile energii wyprodukowała instalacja PV a licznik, ile Firma skonsumowała.

Właściciel firmy wystawia fakturę z wybraną przez siebie częstotliwością i przekazuje do ZE. Rozliczenie dokonywane jest w formie bezgotówkowej – przelewem na konto firmowe.

 

Instalacja fotowoltaiczna powyżej 50KW

 

 

Korzyści z instalacji fotowoltaicznej w firmie jest o wiele więcej

Zakup instalacji fotowoltaicznej to inwestycja firmowa. Warto mieć na uwadze fakt, iż mamy do odliczenia pełny VAT na poziomie 23% Inwestycja jest również kosztem w firmie – tak więc mamy oszczędności w związku odliczeniami od podatku dochodowego.

Obniżenie rachunków w firmie nawet o 80% dadzą oszczędności, które można przeznaczyć na inne cele.

Leasing to forma finansowania znana prawie każdemu przedsiębiorcy. Z tej opcji można skorzystać nie tylko na sfinansowanie podjazdu w firmie ale również na instalację fotowoltaiczną. Raty leasingowe można rozłożyć nawet na 6 lat i cieszyć się z comiesięcznego kosztu (leasing operacyjny) i pełnego odliczenia VAT.

 


Każda firma, której zużycie energii elektrycznej wynosi ponad

1000 kwh na 2 miesiące i zdecydowana większość tego zużycia ma

miejsce w dzień – kiedy świeci słońce, powinna rozważyć

inwestycję we własną niezależność energetyczną.


Nowe zasady rozliczeń Net -Billing

 

Napisz lub zadzwoń do nas - wycenimy Twoją instalację fotowoltaiczną wraz z propozycją leasingu.

Zobacz więcej na temat ogrzewania za 0zł