Net billing – czyli nowe zasady rozliczania prosumentów z energii z fotowoltaiki

Net billing – czyli nowe zasady rozliczania prosumentów z energii z fotowoltaiki

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii niesie za sobą znaczne zmiany, między innymi w systemie rozliczania energii z fotowoltaiki. Na jakich zasadach funkcjonować będzie w Polsce nowy system, tzw. net billing? Od kiedy zacznie u nas obowiązywać? Czytaj dalej – poznaj podstawowe, przydatne informacje.

Fotowoltaika i zmiany – dlaczego będą wprowadzane?

Tempo rozwoju technologii OZE i powstawania nowych przyjaznych dla środowiska instalacji jest naprawdę imponujące. W naszym kraju pierwsze miejsce wśród popularnych technologii zajmuje fotowoltaika. Jak możemy przeczytać w publikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska Nowe zasady rozliczeń prosumentów od 2022 r. – tylko od grudnia 2015 r. do września 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki zwiększyła się niemal 60-krotnie.

Taki znaczący rozwój fotowoltaiki w Polsce oznacza wiele korzyści, ale jednocześnie stanowi spore wyzwanie, szczególnie w dłuższej perspektywie. Żeby ustabilizować i zoptymalizować kolejne etapy rozwoju tej gałęzi, opracowano zmiany odnoszące się również do rozliczenia prosumentów. We wspomnianej publikacji wymieniane są kolejne przyczyny wprowadzania zmian, w tym:

 • zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności pracy sieci elektroenergetycznej,
 • otwarcie rynku na możliwości związane z wdrażaniem nowych modeli biznesowych.

Na czym polega net-billing i od kiedy zacznie obowiązywać?

Na czym polega nowy system rozliczeń prosumenckich? Opiera się on na wartościowym rozliczaniu wytworzonych nadwyżek energii, zgodnie z cenami giełdowymi. Teraz będą to uśrednione ceny z poprzedniego miesiąca, a od połowy 2024 roku ceny godzinowe według taryfy dynamicznej. Prosument sprzedaje zatem nadwyżki według obowiązujących cen, ale na pobraną energię wydaje tyle, co pozostali odbiorcy.

W systemie net billingu prosument ma uczestniczyć aktywnie w rynku energii, efektywnie korzystać z produkowanej przez siebie energii elektrycznej i decydować się na taki rozmiar instalacji, który będzie odpowiadał jego rzeczywistym potrzebom. Podstawowym celem jest niezmiennie dążenie do maksymalnego obniżania kosztów rachunków w naszych domach.

Wyznaczono trzy etapy wprowadzania nowego systemu w Polsce:

 • Przejściowy system opustów (kwiecień-czerwiec 2022 r.)
  Będzie obowiązywał od 1 kwietnia do 30 czerwca tego roku i dotyczył prosumentów wchodzących akurat na rynek. Po upływie trzech miesięcy prosumenci przechodzą automatycznie na net billing.
 • Net-billing w oparciu o ceny miesięczne (lipiec 2022 r. - czerwiec 2024 r.)
  Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii elektrycznej rozliczane będą zgodnie ze średnimi cenami rynkowymi z poprzedniego miesiąca.
 • Net-billing w oparciu o ceny godzinowe (lipiec 2024 r.)
  Od 1 lipca 2024 roku obowiązywać będzie rozliczenie wartości nadwyżek według taryfy dynamicznej. Cena giełdowa godzinowa stanie się wyznacznikiem do ustalania wartości energii wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej.

A jakie rozliczenie energii z fotowoltaiki funkcjonuje do momentu wejścia w życie ustawy, a więc do 31 marca 2022 roku? Prosumenci wchodzący na rynek do tego dnia korzystają z dotychczasowego systemu opustów i ten system w ich przypadku obowiązuje przez kolejne 15 lat. Ci prosumenci będą mogli jednak dobrowolnie przejść na rozliczenie w net billingu.

Rozliczenie energii z fotowoltaiki – podsumowanie

Dotychczasowy system opustów będzie zastępowany net-billingiem, systemem dotyczącym rozliczania wartości energii, dokonywanego w PLN. Czy zmiany w fotowoltaice sprawią, że inwestowanie w instalację przestanie być opłacalne? Nie, ponieważ dzięki fotowoltaice wciąż można będzie:

 • wytwarzać potrzebną energię za darmo,
 • zmniejszać wydatki na rachunki za prąd,
 • zadbać o niezależność swojego gospodarstwa domowego,
 • przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Co ważne: osoby, które dołączą do tego rynku do 31 marca 2022 roku, będą mogły przez 15 kolejnych lat korzystać z dotychczasowego systemu opustów.

FAQ Folie grzewcze

Kalkulator Folie grzewcze