Audyt Energetyczny i Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jaki dokument potrzebujesz?

 

 

Audyt Energetyczny

wnioskujesz o dotację na termomodernizację
w Programie Czyste Powietrze

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

sprzedajesz nieruchomość, wynajmujesz nieruchomość,
do dofinansowania "Moje Ciepło", przy zakończeniu budowy

 

Co zyskasz zamawiając Audyt Energetyczny?

 

 

ocieplenie domu

 

Wykonując tzw kompleksową termomodernizację w ramach Programu Czyste Powietrze można liczyć na wyższe kwoty dofinansowania.

Za kompleksową modernizację uznaje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub poprawę efektywności energetycznej o minimum 40%.

 

Poziom dofinansowania Bez kompleksowej termomodernizacji Z kompleksową termomodernizacją  
Podstawowy 41 tys. zł 66 tys. zł  
Podwyższony 59 tys. zł 99 tys. zł  
Najwyższy 79 tys. zł 135 tys. zł  

Aby otrzymać wyższą dotację na kompleksową termomodernizację, konieczne jest sporządzenie audytu energetycznego, którego treść wskaże poprawę  w zakresie wskazanym w Regulaminie (Eu =80 kWh/(m2*rok) lub poprawa efektywności energetycznej o minimum 40%)  Inwestor jest zobowiązany do realizacji prac wskazanych w audycie. Prace te są ustalane indywidualnie z Audytorem.

 Na audyt energetyczny przysługuje 1200 zł dofinansowania, które nie pomniejsza należnej dotacji na termomodernizacje.
 

 

Audyt Energetyczny Ostrów Wielkopolski, Kalisz i okoliczne miasta

 

Zamów Audyt Energetyczny

 

 

 

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

 

 

Kto ma obowiązek sporządzenia
świadectwa charakterystyki energetycznej?
 


• Właściciel budynku lub części budynku
• Zarządca budynku lub części budynku
• osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
• osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

 


Kiedy powstaje obowiązek przygotowania
świadectwa charakterystyki energetycznej?
 


• Gdy budynek jest zbywany na podstawie umowy sprzedaży;
• Gdy budynek jest zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu;
• Gdy budynek jest wynajmowany
Świadectwo charakterystyki powinno być przekazane nieodpłatnie nowemu nabywcy.

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowanej w 2023 roku konieczne jest załączenie
świadectwa charakterystyk energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

świadectwo charakterystyki energetycznej

 

 

 

Zamów Świadectwo charakterystyki energetycznej