Instalacja fotowoltaiczna dla firmy

 


O ile mikroinstalację, czyli taką do 50kW, możemy założyć dość szybko i bez zbędnych formalności, to z instalacjami powyżej 50kW sprawa nie wygląda tak prosto.

Co nie oznacza, że założenie większej mocy fotowoltaiki nie jest możliwe. Proces inwestycyjny budowy instalacji o mocy powyżej 50kW jest dłuższy ale ścieżka ta jest już przetarta przez wiele firm i co najważniejsze w wielu przypadkach zakończona sukcesem.

Na początek musimy uzbroić się w cierpliwość i oswoić z faktem że od podjęcia pierwszego kroku do uruchomienia instalacji pv minie między 7-12 miesięcy.

 


Od czego zatem powinniśmy zacząć inwestycję w instalację 100-150kW?

 


Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o OZE, instalacje do 150 kW założymy bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, co jest pewnym ułatwieniem w całej ścieżce.

 


Pierwszym krokiem w budowie instalacji powyżej 50kW

 


jest pozyskanie Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – jeżeli obszar, na którym planowana jest inwestycja taki posiada. Jeśli takowego nie ma to musimy uzyskać Warunki Zabudowy. Czas oczekiwania na Warunki zabudowy to od 3 do 6 miesięcy.

Jeśli instalacja PV powyżej 50KW ma powstać na dachu budynku, warunki te najlepiej uzgodnić z właściwym Urzędem. Dla instalacji zajmujących powierzchnie powyżej 1 ha i terenów chronionych powyżej 0,5ha konieczne jest uzyskanie Warunków Środowiskowych-decyzja środowiskowa.

 

 

Drugim krokiem w budowie instalacji powyżej 50kW

 


jest uzyskanie warunków przyłączenia od sieci dystrybucji. Wskazane jest przygotowanie analizy zapotrzebowania energetycznego. W tym punkcie procesu inwestycyjnego najczęściej zatrzymują się działania, ze względu na dość częste odmowy Zakładów Energetycznych. Związane jest to ze stanem technicznym sieci dystrybucji na danym terenie. Weryfikacja wniosku trwa 14 dni, natomiast czas oczekiwania na realizację umowy z OSD trwa do 150 dni.

 


Trzecim krokiem w budowie instalacji powyżej 50kW

 


jest przygotowanie Projektu technicznego instalacji oraz uzgodnienie go z OSD oraz rzeczoznawcą ppoż

 


Czwartym krokiem w budowie instalacji powyżej 50kW

 


jest budowa instalacji fotowoltaicznej zgodnie z uzgodnionym projektem oraz zgłoszenie jej do Powiatowej Straży Pożarnej

 


Piątym krokiem w budowie instalacji powyżej 50kW

 


jest energetyzacja instalacji fotowoltaicznej oraz odbiory techniczne, testy

 

 

Szóstym krokiem w budowie instalacji powyżej 50kW

 

jest wpisanie Inwestora do Rejestru Małych Wytwórców w URE. Dla instalacji nieprosumenckich czyli takich,, których celem jest wyłącznie zarabianie na sprzedaży energii konieczne jest uzyskanie Koncesji na wytwarzanie energii.

 

 

 

Jakie są koszty wybudowania instalacji fotowoltaicznej powyżej 50kW?

 


Im większa instalacja, tym cena za 1kWp jest niższa. Jednak w przypadku instalacji powyżej 50kW musimy się liczyć z pewnymi dodatkowymi kosztami, związanymi z rozbudowanym procesem inwestycyjnym, są to:

  • Opłata za Wniosek o warunki przyłączenia wynosi 30 zł za każdy 1 kWp mocy.
  • Opłaty administracyjne

 

Jeśli przeraża Cię ilość dokumentów i potrzebujesz profesjonalnego wparcia w budowie instalacji powyżej 50kW zgłoś się do nas

 

Złóż zapytanie o instalacje fotowoltaiczną powyżej 50 kW