Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w Ostrowie Wielkopolskim

Po raz kolejny w Ostrowie Wlkp. rusza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na bardziej efektywne.

Tym razem miasto przeznaczy na ten cel 1 870 000 złotych. To efekt pozytywnych rezultatów poprzednich edycji trwających już od 2015 roku. Miasto stawia na czyste powietrze i ekologię.

Kiedy?

Wnioski można składać od 17.02.2022 do 09.03.2022

Na co?

Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach lub lokalach, przeznaczonych na cele mieszkalne lub na prowadzenie działalności gospodarczej, położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, polegającą na likwidacji palenisk i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci: podłączenie do ostrowskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowego olejowego, elektrycznego i pompy ciepła

Koszty kwalifikowane, objęte dofinansowaniem:

zakup i montaż nowego źródła ogrzewania; demontaż starych palenisk, jeżeli koszt jest uzupełnieniem kosztów określonych w pkt. 1 lub 2; zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jeżeli koszt jest uzupełnieniem kosztów poniesionych na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach lub lokalach objętych wnioskiem

Dla kogo?

Dotacja przeznaczona jest dla mieszkańców Ostrowa Wlkp będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości oraz lokali przeznaczonych na cele mieszkalne lub prowadzenie działalności gospodarczej

Ile?
Wysokość dotacji na produkty z naszej oferty to aż 10 tyś złotych:

10 000 złotych na ogrzewanie elektryczne, (nie dotyczy przenośnych urządzeń grzewczych)

10 000 złotych na pompę ciepła.

 

Sprawdź ofertę NaSwoim!

 

Wnioski można składać zarówno w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim lub pocztą jak i w wersji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wniosek-o-udzielenie-dotacji-z-budzetu-gminy-powiatu/MiastoOstrowWielkopolsk

Druki wniosków są dostępne w BIP Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp:

https://bip.umostrow.pl/chapter_176946.asp?soid=DFC0301A3077427D9E7B7ED54F1F80EA

 

Pompy ciepła

Kable grzejne

Folie grzewcze

Promienniki podczerwieni