Jak wygląda rachunek posiadacza Instalacji fotowoltaicznej?

Opłaty za energię nieustannie rosną, dlatego jeśli chcesz oszczędzić, a jednocześnie wybrać metodę ogrzewania, która będzie przyjazna dla środowiska, to najlepszym rozwiązaniem jest instalacja fotowoltaiczna. Jednak decydując się na taki sposób zasilania warto wiedzieć, jak czytać znajdujące się na rachunku pojęcie oraz co one oznaczają.

Na samym początku należy zapoznać się z najważniejszą definicją czyli tym, czym jest energia czynna. Jest to ilość kWh, która na rachunku posiadacza instalacji fotowoltaicznej będzie podzielona na energię czynną i oddaną. Czynna to ta, która została pobrana przez użytkownika z sieci, natomiast oddana to, jak sama nazwa wskazuje ta, którą użytkownik do sieci zwrócił.

Jakich definicji możemy się jeszcze spodziewać na rachunku? Poniżej wyjaśniamy te najważniejsze.

1. Magazyn energii: pozwala na przechowywanie w nim prądu kiedy został wytworzony w nadmiarze, tzn. w momencie gdy produkcja wyprzedziła zużycie. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla użytkownika, ponieważ pozwala mu na odebrania nadmiaru energii w dowolnym momencie.

2. Współczynnik korekty: nazywany jest również opustem. Zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii opust polega na tym, że osoba posiadająca instalację fotowoltaiczną ma prawo za każdą 1 kWh odebrać 0,7 kWh. Takie rozwiązanie pozwala na spore oszczędności.

3. Składnik stały stawki sieciowej: to kwota, która doliczana jest do każdego rachunku. Opłata ta jest przeznaczona na utrzymanie urządzeń energetycznych. Na jej wysokość ma wpływ rodzaj zainstalowanego u danego klienta układu pomiarowego.

4. Składnik zmienny stawki sieciowej: to opłata, którą płacimy za dystrybucję prądu. Jej wysokość zależy od operatora, z którego usług korzystamy.

5. Pobór z sieci: jest to ilość prądu, jaka została pobrana z sieci podczas gdy instalacja fotowoltaiczna była wyłączona.

6. Energia wprowadzona do sieci – skorygowana: właściciel instalacji fotowoltaicznej może odebrać ją z sieci po wcześniejszym odliczeniu opustu.

Mamy nadzieję, że wyjaśnione powyżej pojęcia okażą się pomocne przy odczytywaniu rachunku. Jak widać taki sposób otrzymywania energii niesie ze sobą wiele korzyści, pozwala użytkownikom na ekonomiczne, wygodne i przyjazne dla środowiska rozwiązania.