Mój prąd 3.0 - jakie dopłaty do PV w 2021 roku?

Dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej w ostatnich latach jest wynikiem wielu czynników takich jak: sprzyjające przepisy (ustawa o OZE z 2016), dostępność komponentów oraz atrakcyjność ich cen pozwalająca sięgnąć po własną elektrownie słoneczną nie tylko gospodarstwom domowym o wysokiej zasobności portfela.

Niewątpliwie dofinansowania odgrywają bardzo istotną rolę w budowie niezależności energetycznej Polaków. Tak właśnie jest z programem Mój Prąd.

 

Decyzja w zawieszeniu...

Dzięki środkom rozdysponowanym przez rząd, przeciętny Kowalski mógł w poprzednich dwóch latach skorzystać z dopłaty 5000zł do instalacji o wielkości od 2 do 10KW.
Program zakończył się w listopadzie ubiegłego roku i do teraz wiele osób wstrzymuje się z podjęciem ostatecznej decyzji o inwestycji w instalację fotowoltaiczną ponieważ oczekują na kolejny nabór dofinansowania.

 

Ważna informacja!

W marcu 2021 roku Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski potwierdził że osoby, które zakupiły instalację fotowoltaiczną między naborami Programu Mój Prąd mogą otrzymać dopłatę jeśli spełnią warunki nowego naboru. Jest to bardzo dobra informacja dla klientów ponieważ nie muszą oczekiwać a tym samym tracić najbardziej słonecznych miesięcy w roku.

 

Mój Prąd 2021 -jakie warunki? 

Wydatki poniesione na fotowoltaikę od dnia 01 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku będą kosztami kwalifikowanymi.
 
Nabór wniosków do trzeciej edycji programu Mój Prąd 3.0  ma się rozpocząć 1 lipca i potrwać do 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków. Pula środków tym razem ma pochodzić z funduszy unijnych a nie rządowych jak było do tej pory. Dopłata nadal ma dotyczyć instalacji o mocy 2-10KW.

Zamiast jednej kwoty 5000zł, wysokość dopłaty będzie uzależniona od zakresu rzeczowego inwestycji. Taka zmiana podyktowana jest tym, że w zakres kosztów kwalifikowanych programu wejdą inne inwestycje „około- fotowoltaiczne”, wspierające zużycie energii wyprodukowanej, celem odciążenia infrastruktury energetycznej (autokonsumpcja) Takimi kosztami mogą być: stacje ładowania samochodów elektrycznych lub magazyny energii.

Pojawienie się nowej edycji Programu Mój Prąd wpłynie pozytywnie na cały rynek fotowoltaiczny. Szacuje się że w 2021 roku, w Polsce moc fotowoltaiki ma sięgnąć ok 6 GW, to ponad 100% więcej niż w roku ubiegłym.