Ogrzewanie budynków zabytkowych, w tym sakralnych bywa problematyczne ponieważ w budynkach tego typu musi zostać zachowany specyficzny mikroklimat wpływający na zachowanie zabytkowych malowideł na tynkach lub drogocennego wyposażenia.

  Ogrzewanie kościoła zostało zrealizowane w oparciu o podgrzewacze promiennikowe zamontowane pod ławkami, które przekazują energię cieplną bezpośrednio osobom na nich siedzącym.

Ogrzewanie nie wpływa negatywnie na mikroklimat panujący w zabytkowym budynku jakim jest kościół oraz jest niewidoczne w związku z tym zyskało aprobatę Konserwatora zabytków. 

Kościół dotychczasowo ogrzewano piecami akumulacyjnymi, które charakteryzowały się wysokim poborem energii elektrycznej przy dość niskiej efektywności. Ogrzewanie punktowe pozwala na zmniejszenie poboru energii .

Dodatkowo zastosowaliśmy sterowanie strefowe, które generuje dodatkowe oszczędności. W okolicach ołtarza zostały rozmieszczone folie grzewcze.

Galeria zdjęć