Połowa roku 2020 już dawno za nami, mimo, że miało w nim miejsce wiele niespodziewanych wydarzeń - pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown, nie na wszystkich branżach odbił się on negatywnie. Po kilku miesiącach od wybuchu pandemii możemy powiedzieć, że rynek fotowoltaiki w Polsce obecnie ma się dobrze.

Nieustanny rozwój

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Instytut Energii Odnawialnej (IEO) w raporcie z 2019 r., łączna moc zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych była równa - 1500 MW. Natomiast w maju 2020 r. wynosiła już ponad 1950 MW, co stanowi bardzo dobry wynik. Inwestycje w Polsce najczęściej mają miejsce w sektorze mikroinstalacji i dotyczą osób indywidualnych, a także firm. Wzrost w tym sektorze nie jest przypadkowy, ponieważ to właśnie Ci odbiorcy mogą starać się o różnego rodzaju dotacje i dofinansowania na fotowoltaikę.

COVID 19, a rynek fotowoltaiki

Pandemia odbiła się praktycznie na każdym sektorze gospodarki, nie omijając przy tym Odnawialnych Źródeł Energii. Ograniczone przemieszczanie się na terenie UE, ale także poza jej granicami (zwłaszcza na terenie Azji) sprawiło, że wiele zagranicznych fabryk wstrzymało swoją działalność, a polscy importerzy nie mieli skąd sprowadzać części niezbędnych do tworzenia systemów fotowoltaicznych. W związku z tym, że prawie wszystkie materiały w tej branży importowane są z Chin, działalność na polskim rynku musiała zostać chwilowo wstrzymana. Sytuacja ta pokazała, że warto byłoby zainwestować w krajowy rozwój tego typu komponentów.

Prognozy na przyszłość

W związku z intensywnym rozwojem fotowoltaiki w Polsce w latach 2019-2020. Instytut Energii Odnawialnej szacuje, że jeśli poziom ten się utrzyma, nasz kraj ma szansę uzyskać moc 7,8 GW już w 2025 r., a co za tym idzie osiągnąć wyznaczony limit mocy źródeł PV pięć lat wcześniej niż było to wskazane w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu. Idąc tym tropem wskazuje się również, że jeśli wzrost będzie tak samo dynamiczny jak w ostatnich latach, to jeszcze w 2020 r. może udać się uzyskać moc PV równą 2,5 GW. Należy jednak pamiętać, że to tylko szacowane prognozy i ze względu na nieprzewidziane sytuacje wiele się jeszcze może zmienić.

 

fotowoltaika w Polsce 2020