Ponad to UE zapowiada całkowite odejście od gazu do 2050 roku.
Ceny gazu w górę?

W 2024 roku przestanie obowiązywać obowiązek tzw. urzędowego zatwierdzania cen gazu. Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040) przewiduje uwolnienie rynku gazu dla odbiorców indywidualnych, oznacza to, że odbiorca będzie musiał zapłacić tyle, ile zażąda dostawca. Kontrolowanie rynku gazu przez Urząd Regulacji Energetyki zabezpieczało odbiorców końcowych przed drastycznymi podwyżkami. Z tego powodu gospodarstwa domowe płacą za gaz nawet o 50% mniej niż przedsiębiorstwa. Rząd uspokaja jednak i zachęca nadal do wymiany źródła ciepła na gazowe.

„(...)spodziewamy się rosnącej presji konkurencyjnej na przedsiębiorstwa gazowe, zniechęcającej do podwyższania przez nie cen. Ponadto, przy prognozowaniu cen paliwa gazowego, należy wziąć również pod uwagę światowe trendy, które w ostatnich latach są spadkowe. W ocenie MKiŚ, brak jest podstaw do powielania informacji medialnej, dotyczącej sięgającego nawet 100 procent, wzrostu cen gazu w roku 2024.”

Unia europejska odchodzi od gazu - ogrzewanie gazowe do lamusa

W perspektywie 3 dekad czyli do 2050 roku, UE całkowicie odchodzi od ogrzewania gazowego. Gaz jest źródłem energii tzw „pomostowym” wg unijnej strategii zielonego ładu. Pomimo iż jest traktowany jako paliwo niskoemisyjne w porównaniu do węgla, to przy długotrwałej eksploatacji złóż często dochodzi do wycieków znacznie bardziej szkodliwego dla klimatu metanu. W związku z tym, konieczne jest ograniczenie rozwoju energetyki opartej na gazie. Rząd polski zgodnie z wytycznymi unii również musi dostosować przepisy aby gaz do 2050 roku zniknął z polskich kotłowni.

Budując dziś dom na dziesięciolecia i dla kolejnych pokoleń, warto wziąć pod uwagę kwestię ponownej wymiany źródła ogrzewania jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie gazowe. Często też cena samego przyłącza gazowego jest wysoka i sięga kilku tys zł. Biorąc to pod uwagę oraz trendy rynkowe, warto już na początku rozważyć pompę ciepła lub folie grzewcze w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną

 

Folie grzewcze Red Snake FAQ

Koszty instalacji grzewczej- porównanie

Pompa ciepła