W ofercie NaSwoim kompleksowa termomodernizacja wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze. Wykonujemy także Audyt energetyczny.

Kwoty dofinansowania w Programie Czyste Powietrze są uzależnione od zakresu prac, na które się zdecydujemy. Najwyższe kwoty przewidziane są przy realizacji kompleksowej termomodernizacji a to oznacza zmniejszenie zapotrzebowania budynku na Energię użytkową EU o 40% lub zmniejszenie zapotrzebowania na tą energię do poziomu 80 kWh/(m²*rok)

 

Jak to obliczyć?

Należy rozpocząć przygotowania do termomodernizacji  od zlecenia Audytu Energetycznego, który wskaże warianty termomodernizacji uwzględniający wskaźnik zapotrzebowania na energię wraz z wyszczególnieniem materiału oraz podsumowaniem kosztów inwestycji.

 

Ile można zyskać?

Przy kompleksowej termomodernizacji poziomy dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze są wyższe i kształtują się następująco

66 tys. zł - w podstawowym poziomie dofinansowania
99 tys. zł - w podwyższonym poziomie dofinansowania
135 tys. zł - w najwyższym poziomie dofinansowania

 

Zleć NaSwoim kompleksowąTermomodernizację swojego domu

 

  • Wykonanie ocieplenia poddasza pianą PUR
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z tynkowaniem elewacji
  • Wymiana okien
  • Wymiana drzwi zewnętrznych
  • Montaż nowego źródła Ciepła
  • Modernizacja CO
  • Wentylacja mechaniczna

 

 

 Zapytaj o Wycenę

ocieplenie domu

Termomodernizacja domów stanowi istotne przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Przeprowadzenie odpowiednich prac może skutkować obniżeniem zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz poprawą komfortu życia mieszkańców.

Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w promowaniu efektywności energetycznej budynków poprzez Dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej budynków (2010/31/UE). Wprowadza ona szereg wymagań, w tym konieczność budowy nowych budynków jako obiektów o niskim zużyciu energii, zwanych "budynkami prawie zerowymi". Dodatkowo nakłada obowiązek przeprowadzenia termomodernizacji na istniejące budynki podczas większych remontów lub zmiany ich przeznaczenia. Do 2030 roku strategia unijna zakłada, że wszystkie nowo budowane budynki w UE powinny charakteryzować się zerową emisją, natomiast do 2050 roku wszystkie budynki w UE powinny osiągnąć zerową emisję.

W Polsce istotnym dokumentem regulującym kwestie termomodernizacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwane Warunkami technicznymi 2021. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków obejmują poprawę izolacji termicznej przegród zewnętrznych, ograniczenie strat ciepła poprzez wymianę okien i drzwi, a także modernizację systemu grzewczego w celu zwiększenia efektywności.

W ramach termomodernizacji możemy dostosować budynki do  Warunków technicznych 2021 poprzez poprawa izolacji termicznej ścian zewnętrznych za pomocą dodatkowej warstwy izolacji, takiej jak styropian, wełna mineralna lub płyty z pianki poliuretanowej, stanowi kluczowy krok. Wymiana starszych okien i drzwi na energooszczędne modele o odpowiednich parametrach termicznych znacząco redukuje straty ciepła. Istotnym elementem jest również modernizacja systemu grzewczego poprzez zastąpienie starych kotłów grzewczych nowoczesnymi niskoemisyjnymi urządzeniami takimi jak pompy ciepła.  Dodatkowo, zastosowanie źródeł energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne, umożliwia korzystanie z czystej energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej lub ogrzewania wody.

 

Audyt Energetyczny- czym jest?

Czym ocieplić dom- artykuł

 
 
 

Wiadomość wysłana poprawnie.
Błąd formularza.

Formularz kontaktowy

 

Napisz do nas.

Captcha image

Realizacje

 

Działamy w obszarze 200km od naszej siedziby

Zobacz gdzie pracowaliśmy oraz jakie realizacje wykonaliśmy przez lata.

 

Zobacz realizacje