Dofinansowanie na Pompę Ciepła w 2023 roku - zestawienie aktualnych programów

dofinansowanie do pompy ciepła 2023

 

W 2023 roku mam możliwość otrzymania dofinansowania do pompy ciepła z kilku programów. Oczywiście wybieramy ten najkorzystniejszy ponieważ dotacje nie łączą się. Poniżej przedstawiamy zestawienie dostępnych form finansowania inwestycji w pompę ciepła aktualne na maj 2023 roku.

 

Jakie dofinansowanie na Pompę ciepła powietrze-woda w 2023 roku?
 

Po pierwsze Ogólnopolski Program Czyste Powietrze.
 

Program skierowany jest do właścicieli budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą na wymianę nieefektywnego źródła ciepła. Wysokość dotacji jest uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

 

Wyodrębniono trzy poziomy dofinansowania na pompę ciepła powietrze -woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A++):

 

1.       Podstawowy (dla osób o dochodzie nie przekraczającym 135 tyś zł/rok/os)– gdzie możemy otrzymać 55% wartości inwestycji max 19 400zł.

2.       Podwyższony (dla osób o dochodzie nie przekraczającym 2651 zł/m-c/os w gospodarstwie wieloosobowym) – gdzie możemy otrzymać 80% wartości inwestycji max 28 100zł. W tym przypadku możemy zawnioskować dodatkowo o prefinansowanie 50% wartości dotacji.

3.       Najwyższy (dla osób o dochodzie nie przekraczającym 1526 zł/m-c/rok)- gdzie możemy otrzymać 100% wartości inwestycji max  35 200zł. W tym przypadku możemy zawnioskować dodatkowo o prefinansowanie 50% wartości dotacji.

 

Oprócz dofinansowania na pompę ciepła z montażem, możemy dodatkowo otrzymać dopłatę do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania jeśli takowa jest przeprowadzana:

 

1.       Przy poziomie podstawowym 40% wartości modernizacji max 8100 zł

2.       Przy poziomie podwyższonym 70% wartości modernizacji max 14 300 zł

4.       Przy poziomie najwyższym 100% wartości inwestycji max 20 400 zł. W tym przypadku możemy zawnioskować dodatkowo o prefinansowanie 50% wartości dotacji.

 

Kosztem kwalifikowanym jest kwota netto. 

 

Zapytaj o wycenę Pomy Ciepła >>> wniosek o dotację GRATIS
 

 

Po drugie Ogólnopolski Program Mój Prąd
 

Jest to program skierowany do właścicieli budynków jednorodzinnych na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2 do 10 kW Dofinansowanie do pompy ciepła w tym przypadku jest połączone z instalacją fotowoltaiczną. Pompa ciepła jest traktowana jako urządzenie dodatkowe. Kwota jaką można otrzymać w Programie Mój prąd na zakup i montaż pompy ciepła powietrze- woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej to 19 400 zł, max 50% inwestycji. Wysokość dochodu nie wpływa na możliwość otrzymania i wartość dofinansowania. W Programie Mój Prąd nie przewidziano kryterium dochodowego.

 

Po trzecie Moje Ciepło

 

Program Moje Ciepło jest skierowany do właścicieli nowych budynków. Dotyczy właśicicieli budynków, którzy nie złożyli zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożyli zawiadomienie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku. Do wniosku o dofinansowanie konieczne jest dołączenie świadectwa charakterystyki energetycznej spełniające kryteria wskaźnika EP = 55kwh/m2/rok. Na pompę ciepła powietrze-woda w Programie Moje ciepło można otrzymać dofinansowanie w formie refundacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7000zł.

 

 

Gminna dotacja na likwidację pieca


Wiele miast i gmin dysponuje również środkami przeznaczonymi na dopłaty do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne/efektywne dla swoich mieszkańców. Takie Programy pojawiają do kilku razy w roku, w krótkich okresach czasowych, a ich warunki mogą się od siebie różnić. Warto zapytać w najbliższym Urzędzie Miasta lub Gminy.

Przed podjęciem decyzji o montażu pompy ciepła warto wykonać kalkulację, tak aby uzyskać możliwie najwyższą dotację. Nowością w tym roku jest również możliwość otrzymania dofinansowania jeszcze przed montażem pompy ciepła w Programie Czyste Powietrze- tzw. Prefinansowanie

Ponadto koszty inwestycji, które nie zostaną zrefundowane możemy odliczyć od podatku dochodowego w ramach ulga termomodernizacyjna

 

Program Czyste Powietrze 3.0

Program Mój Prąd 5.0