Program Mój Prąd 5.0

 

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 roku

 

W kwietniu ruszyła kolejna, piąta już edycja Programu Mój Prąd. W 2022 roku jako kraj wyprodukowaliśmy o 37% więcej energii z PV niż w roku poprzednim. Nasz udział w produkcji energii z PV w Unii Europejskiej to ponad 5% Według danych z marca bieżącego roku łączna moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła już 13 tyś MW

Każda z ogłaszanych edycji Programu cieszyła się dużym powodzeniem. W ramach wszystkich edycji Programu Mój Prąd, wypłacono Prosumentom ok 1,7 mld zł

 

Nabór w Programie Mój Prąd 5.0

 

Nabór tym razem ma by c ciągły, do wyczerpania puli środków. Niestety, jak wynika z informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, obecna pula topnieje w bardzo szybkim tempie. Wykorzystanych jest już ponad 80% z 81 mln zł. Jest jednak szansa, że budżet Mojego Prądu zostanie podwyższony.

 

Jakie zasady w Programie Mój Prąd w 2023 roku?

 

Podzielono Beneficjentów Programu na 3 grupy:

1. Wnioskodawcy,  którzy nie skorzystali z dofinansowania rozliczający się na zasadach net-billingu

 2. Wnioskodawcy którzy nie skorzystali z dofinansowania rozliczający się w net-meteringu, pod warunkiem przejścia na net-billing.

 3. Wnioskodawcy rozliczający się opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.,

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing,

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

 

Z Programu Mój Prąd 5.0 mogą skorzystać jedynie ci inwestorzy, którzy rozliczają się w net-billingu, albo są gotowi przejść ze starego systemu rozliczeń na net-billing.

 

Jaka wysokość dofinansowania na fotowoltaikę?

Na samą instalację fotowoltaiczną można uzyskać 6000 zł

Należy pamiętać, że moc systemu musi być zgodna z zapotrzebowaniem Prosumenta. Produkcja z Paneli fotowoltaicznych nie może przekroczyć 120% całkowitej ilości energii pobranej w tym samym okresie rozliczeniowym.

Program Mój Prąd 5.0 przewiduje jednak dofinansowanie również na inne urządzenia. W sumie dotacja może wynieść nawet 58 000 zł

 

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna (2-10kW)
  do 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe
  do 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)

 • magazyn ciepła min 2kWh
  do 5 000 zł

 • gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda
  do 28 500 zł

 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej
  do 19 400 zł

 • pompa ciepła powietrze/woda
  do 12 600 zł

 • pompa ciepła powietrze/powietrze (klimatyzacja)
  do 4 400 zł

 • magazyn energii elektrycznej
  do 16 000 zł

 • system zarządzania energią HEMS/EMS
  do 3 000 zł

 • kolektory słoneczne c.w.u.(max 50szt)
  do 3 500 zł
   

 

 

Nowością jest możliwość otrzymania dofinansowania na pompę ciepła w ramach Programu Mój Prąd. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od Programu Czyste Powietrze tutaj nie ma kryterium dochodowego. Zatem przykładowo, każdy kto zdecyduje się na instalacje fotowoltaiczną (dotacja 6 tyś zł), może również otrzymać 50% wartości pompy ciepła powietrze -woda z montażem- max 19 400zł.

 Dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji, to jest po zamontowaniu, przyłączeniu, zgłoszeniu do odpowiednich instytucji i w całości opłacone.  Wnioskować można na przedsięwzięcia, które rozpoczęły się po 01.02.2020 r.

Urządzenia zakupione i zamontowane, na które została wypłacona dotacja w programie musi być eksploatowane przez minimum 5 lat, licząc od daty wypłaty dofinansowania. Fundusz ma prawo do kontroli beneficjentów.

Wniosek najwygodniej złożyć elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków. Konieczne jest posiadanie np Profilu zaufanego.

 

Mój Prąd 4.0

Nowa edycja Programu Czyste Powietrze