Program Mój Prąd 4.0 Wyższe dotacje do paneli fotowoltaicznych od 15 grudnia 2022 roku

Mój Prąd 4.0


Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach Programu Mój Prąd, to realne wsparcie dla wszystkich prosumentów będących osobami fizycznymi i posiadających umowę kompleksową z ZE.

Pierwsza edycja mocno wyczekiwanego programu ruszyła w sierpniu 2019 roku i cieszyła się ogromnym powodzeniem. Prosta ścieżka formalna, brak kryterium dochodowego oraz możliwość łączenia dotacji z ulgą termomodernizacyjną zdecydowanie miały pozytywny wpływ na popularność programu.

Zmiany sposobu rozliczania prosumentów z marca 2022 z net-meteringu na net-billing oraz pogorszenie sytuacji finansowej wielu Polaków sprawiły że rynek fotowoltaiki znacznie zwolnił w drugim kwartale.

 


Pieniądze w programie Mój Prąd czekają by po nie sięgnąć

 


Budżet 3 i 4 edycji Programu Mój Prąd jest wspólny i wynosi 855 000 000 zł. W Ramach 4 edycji programu wykorzystana została nieco ponad 1/5 budżetu. Trudności z wydatkowaniem pieniędzy oraz sytuacja gospodarcza, w tym wysoka inflacja sprawiły, że rząd zdecydował się na podwyższenie kwot dofinansowania z końcem roku 2022 oraz przedłużenie trwania naboru Programu Mój Prąd 4.0 do końca marca 2023 roku.

 


Poziomy wsparcia przed podwyżką

 


Przypomnijmy: W Programie Mój Prąd 4.0 na instalację fotowoltaiczną można było otrzymać 4 000 zł. Dofinansowanie dotyczyło tylko prosumentów rozliczających się na zasadach net-billlingu. Można było otrzymać dodatkowy 1 000 zł jeśli oprócz fotowoltaiki zakupiono urządzenia zwiększające autokonsumpcję. Dodatkowo możliwość uzyskania środków w wysokości do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej.

Ponadto 3 000 zł na systemy HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu energii bądź ciepła. Tak jak w poprzednich edycjach programu, kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Dla prosumentów rozbudowujących instalację dodatkowe 2 000 zł przy zmianie sposobu rozliczania na net-billling.

 


Poziomy wsparcia Mój Prąd 4.0 po podwyżce od 15 grudnia 2022

 


Nowy poziom dofinansowania do samej instalacji fotowoltaicznej wynosi 6 000 zł plus dodatkowy 1 000zł przy zakupie urządzeń wspomagających autokonsumpcję.

Przy zakupie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii odpowiednio możemy otrzymać 7 000zł na instalację fotowoltaiczną oraz 16 000zł na magazyn energii. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% wartości inwestycji. Pozostałe warunki bez zmian.

 


Dostaniesz wyrównanie jeśli otrzymałeś już dotację Mój Prąd 4.0

 


Miła niespodzianka dla wszystkich, którym wypłacono już dofinansowanie w ramach 4 edycji programu Mój Prąd. Rząd zdecydował aby wypłacić różnice wartości między starym a nowym poziomem dotacji osobom spełniającym wymogi formalne. Ponadto nie ma konieczności ponownego składania wniosku. Przeliczenie kwot do złożonych już wniosków nastąpi w styczniu 2023 roku. Beneficjenci otrzymają maila z informacją o przyznaniu środków oraz o konieczności wyrażenia zgody na ich wypłatę.

 

>>>>>Program Czyste Powietrze - zmiany 2023