Mój prąd 4.0 szczegóły nowego programu

Dla kogo skierowany jest nowy program Mój Prąd?

W dniu 15 kwietnia 2022 roku ruszył kolejny nabór programu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. Dotacja jest przeznaczona jedynie dla Prosumentów objętych nowym systemem rozliczeń jakim jest ">net-billing czyli rozliczeniu wartościowym nadwyżek z produkcji energii według cen rynkowych. Net -billing obowiązuje wszystkich Prosumentów podłączonych od 1 kwietnia 2022 roku. Dotacją objęte są instalacje zamontowane po dacie 01.02.2020 roku.

Na co dokładnie można otrzymać dofinansowanie?

Czwarta edycja programu Mój Prąd została dość mocno rozszerzona. Dofinansowaniem nie jest objęta tylko fotowoltaika ale też inne rozwiązania wpływające na zwiększenie autokonsumpcji wyprodukowanej energii. Celem ustawodawcy jest między innymi zmniejszenie obciążenia sieci elektroenergetycznej. W związku z tym oprócz instalacji fotowoltaicznych dopłatę można uzyskać na magazyny energii, bufory ciepła i urządzenia do zarządzania energią.

Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna – 50% wartości inwestycji, nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie
  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element np. magazyn energii 50% nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie
  • Magazyn ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie
  • Magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) – 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie
  • System zarządzania energią HEMS/EMS – 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Maksymalna kwota dopłat nie może przekroczyć 20, 5 tys zł.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać również ci Prosumenci, którzy zdecydują się na przejście z dotychczasowego sposobu rozliczeń net-meteringu na net-billing. Osoby te będą mogły otrzymać na instalację fotowoltaiczną z co najmniej jednym elementem zwiększającym autokonsumpcję 2 tyś zł., nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Będą mogły też skorzystać z dotacji na magazyny energii, ciepła i systemy zarządzania w takich samych kwotach jak pozostali Prosumenci w net-billingu. Sumaryczna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 17,5 tyś zł.

Dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0 nadal łączy się z ulga termomodernizacyjną o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW.

Net-billing

Program Moje ciepło