Rozwój technologii pozwala na stosowanie nowoczesnych systemów grzewczych. Ich popularność wzrasta, dlatego, że są one ekologiczne, a korzystanie z odnawialnych źródeł energii pozwala użytkownikom na tworzenie domów, które są energooszczędne i same na siebie pracują.

Dlatego też coraz więcej ludzi zastanawia się nad inwestycją w przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze takie, jak pompy ciepła, folie grzewcze czy maty grzewcze. Ich działanie opiera się na odnawialnych źródłach energii, dzięki czemu użytkownicy nie szkodzą środowisku.

Świadomość użytkowników wzrasta, coraz więcej z nich zdaje sobie sprawę z tego jak szkodliwy wpływ na ekologię mają stare metody ogrzewania i decyduje się inwestować w nowe, odnawialne.

Pod koniec 2018 roku podpisana została ustawa, która weszła w życie wraz z rozpoczęciem się roku 2019.  Dotyczy ona nowelizacji ustawy o PIT, ale również wprowadzenia przez władze nowej ulgi termomodernizacyjnej obejmującej systemy grzewcze.Tak więc w roku bieżącym do Urzędu Skarbowego trafią pierwsze deklaracje uwzględniające ulgę termomodernizacyjną za rok ubiegły.

Jak działa taka ulga?

Pozwala ona właścicielom oraz współwłaścicielom budynków jednorodzinnych na odliczenie od dochodów całości kosztów, jakie ponieśli oni w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Warto jednak pamiętać, że maksymalna wysokość kwoty jaką można odliczyć wynosi 53 tysiące złotych.

Kto może z niej skorzystać?

Ulga obejmuje modernizację systemu grzewczego. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, a także osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych. Jednak muszą być to budynki wolnostojące, które stanowią samodzielną całość i są budynkiem jednorodzinnym, np. zabudowa szeregowa, bliźniacza. Ulga nie obejmuje bloków.

Warunki korzystania

W celu ułatwienia podatnikom tego jakie wydatki modą odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej informacje na ten temat zostały umieszczone w rozporządzaniu wydanym przez Ministra Inwestycji i rozwoju. Można znaleźć w nim owym za rok, w którym przeprowadzone zostało przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Suma odliczenia to max 53 tys zł. Oczywiście na wszystkie wydatki podatnik musi posiadać faktury.

Co można odliczyć?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489)

Poniżej przedstawiamy Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju:

1.Materiały budowlane i urządzenia:

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
pompa ciepła wraz z osprzętem;
kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.


2. Usługi:

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
wykonanie analizy termograficznej budynku;
wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
montaż pompy ciepła;
montaż kolektora słonecznego;
montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
montaż instalacji fotowoltaicznej;
uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Czytaj więcej:


Dofinansowanie na termomodernizację-Program Czyste powietrze

Termomodernizacja domu