Składanie wniosku o prefinansowanie z programu Czyste Powietrze krok po kroku

wniosek o prefinansowanie

 

Dopłaty na wymianę źródła ciepła na te bardziej efektywne jeszcze nigdy nie były tak wysokie jak w tej chwili. W 2023 roku można otrzymać naprawdę pokaźną sumę na pompę ciepła oraz termomodernizację.

 

W tym artykule opiszemy, jak złożyć wniosek i otrzymać dotację na pompę ciepła również z prefinansowaniem.

 

Zacznijmy od tego, ile możemy otrzymać pieniędzy z Programu Czyste Powietrze na inwestycje w nowe źródło ciepła jakim jest pompa ciepła powietrze – woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, czyli A++

Mamy trzy poziomy dofinansowania:

1.       Podstawowy (dla osób o dochodzie nie przekraczającym 135 tyś zł/rok/os)– gdzie możemy otrzymać 55% wartości inwestycji max 19 400zł

2.       Podwyższony (dla osób o dochodzie nie przekraczającym 2651 zł/m-c/os w gospodarstwie wieloosobowym) – gdzie możemy otrzymać 80% wartości inwestycji max 28 100zł .

3.       Najwyższy (dla osób o dochodzie nie przekraczającym 1526 zł/m-c/rok)- gdzie możemy otrzymać 100% wartości inwestycji max  35 200zł. W tym przypadku możemy zawnioskować dodatkowo o prefinansowanie 50% wartości dotacji.

 

Ponadto, jeśli przy okazji montażu pompy ciepła modernizujemy instalację centralnego ogrzewania lub cwu to możemy dodatkowo otrzymać:

 

1.       Przy poziomie podstawowym 40% wartości modernizacji max 8100 zł

2.       Przy poziomie podwyższonym 70% wartości modernizacji max 14 300 zł

4.       Przy poziomie najwyższym 100% wartości inwestycji max 20 400 zł. W tym przypadku możemy zawnioskować dodatkowo o prefinansowanie 50% wartości dotacji.

 

 

Przykład realizacji:

 

Osoba kwalifikująca się na Najwyższy poziom dotacji w programie Czyste Powietrze

Pompa ciepła Viessman 200s 10kW

Cena wraz z montażem oraz przeróbkami instalacji CO 51 tyś zł

Kwota max dofinansowania w sumie 55 600 zł

Koszt pompy ciepła po dofinansowaniu 0 zł

 

Sprawdź naszą ofertę TERAZ

 

 

Jak złożyć wniosek o prefinansowanie? Instrukcja w 5 krokach

 

Aby otrzymać pieniądze z wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska jeszcze przed inwestycją, najprościej  jest złożyć wniosek w formie elektronicznej  za pomocą generatora wniosków pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Prefinansowanie możliwe jest tylko dla osób spełniających kryteria do najwyższego poziomu dofinansowania. Konieczne jest załączenie zaświadczenia o dochodach z Urzędu Gminy lub Miasta z poprzedzającego roku podatkowego, akt notarialny lub KW oraz umowa z firmą wykonującą prace.

Pieniądze zostaną wypłacone na konto wykonawcy jako zaliczka.

 

Krok 1

Po wybraniu opcji Nowy Wniosek należy kliknąć opcję „Wnioski składane do WFOŚiGW…”

wniosek o prefinansowanie

Następnie wybieramy trwający nabór, Konkurs- Wniosek o dofinansowanie oraz Nasze Województwo

wniosek o prefinansowanie

Krok 2

Pojawi się okno z wnioskiem do wypełnienia, podzielone na zakładki. Zaczynamy od wypełnienia zakładki Informacje Ogólne: Zaznaczamy opcje Złożenie wniosku oraz wpisujemy datę. Następnie należy przejść do wypełnienia danych w części A i A1.

Kolejna zakładka to Informacje o przedsięwzięciu. Tutaj wypełniamy sekcje B1 oraz B2 dotyczące miejsca inwestycji i rodzaju przedsięwzięcia. Uzupełniamy kwoty inwestycji, pamiętając o rozbiciu na prace związane z instalacją pompy ciepła oraz prac związanych z modernizacją CO, czyli będą dwie pozycje kategorii kosztów kwalifikowanych. Kategorie te również muszą zostać rozbite na fakturach. Wpisujemy datę rozpoczęcia prac biorąc pod uwagę czas oczekiwania na prefinansowanie minimum 14 dni.

W części B3 pojawi się opcja wnioskowania o prefinansowanie:

wniosek o prefinansowanie

W zakładce Dochód wpisujemy kwotę z zaświadczenia pamiętając o zaznaczeniu rodzaju gospodarstwa wielo lub jednoosobowe.

 

Krok 3

Przechodzimy do kolejnych zakładek: Finansowanie Przedsięwzięcia oraz Oświadczenia- tutaj nic nie wypełniamy. Następnie dodajemy załączniki: zaświadczenie o dochodach, umowa z wykonawcą, akt notarialny lub KW oraz Oświadczenie o zgodzie współwłaściciela nieruchomości/współmałżonka na zaciąganie zobowiązań.

 

Krok 4

Po dodaniu załączników w górnym menu wybieramy opcję Sprawdź i Zapisz wniosek. Jeśli coś zostało wypełnione niepoprawnie, system nas o tym powiadomi.

 

Krok 5

Wybieramy z głównego menu opcję: Zapisz i Zatwierdź a następnie Przygotuj do podpisu. Potwierdzamy profilem zaufanym. Następnie pojawi się możliwość wysłania wniosku: Wyślij przez ePUAP. Wysyłamy wniosek do Funduszu również potwierdzając profilem zaufanym.

 

Jeśli nie chcesz samodzielnie wypełniać wniosku, zleć to nam. Dla naszych klientów usługa jest bezpłatna.

 

Zobacz także  nasze inne artykuły:

Grzałka w Pompie Ciepła - Czy jest się czego obawiać?

Czy konieczny jest bufor do pompy ciepła? Jakie są korzyści?