Magazyny energii

 

Ze względu na rosnące obciążenie systemu elektroenergetycznego w Polsce, co jest spowodowane w głównej mierze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz liczby prosumentów, istotną kwestią staje się tak zwana autokonsumpcja czyli maksymalne wykorzystanie energii wyprodukowanej bez konieczności wprowadzania jej nadwyżek do sieci elektroenegetycznej. Nacisk na promocję autokonsumpcji wynika bezpośrednio z nowelizacji ustawy o OZE oraz najnowszej, piątej już wersji Programu Mój Prąd. Stąd też wzrost zapotrzebowania na magazyny energii.

 

Ale co to takiego te magazyny energii? Czym się charakteryzują i czy tylko korzyści płyną z ich użytkowania? Dlaczego właściwie potrzebujemy magazynów energii?

 

W ostatnich latach w polskim systemie elektroenergetycznym nastąpił dynamiczny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, w szczególności fotowoltaiki. Liczba instalacji prosumenckich wzrosła o ponad 900 000 w ostatnich kilku latach, co stawia przed nami wiele wyzwań technicznych. Problemy pojawiają się między innymi przy przesyłaniu energii z instalacji przydomowych oraz w zarządzaniu bezpieczeństwem systemu i przestarzałą siecią niskiego napięcia. Co więcej, nowe instalacje OZE często napotykają na problemy z uzyskaniem warunków przyłączeniowych ze względu właśnie na przeciążenia sieci i związane z tym nawet czasowe wyłączenia.

 

Magazyny energii stanowią alternatywę w rozwiązaniu tych problemów. Są to urządzenia służące do przechowywania energii elektrycznej, bez konieczności przesyłania jej do sieci. W lipcu 2021 roku weszły w życie przepisy dotyczące rozwoju tych systemów w Polsce. Zmiany te obejmują m.in. wyeliminowanie podwójnych opłat dystrybucyjnych dla magazynów energii oraz możliwość uwzględnienia kosztów budowy magazynów w planach rozwoju.

 

Ale co to dokładnie jest magazyn energii i jak działa?

 Zgodnie z definicją, to urządzenie lub zestaw urządzeń, które przechowuje energię elektryczną i jest w stanie ją dostarczać do sieci. Jednak muszą spełniać także kryterium ekologiczne, nie emitując szkodliwych substancji do środowiska. W praktyce magazyny energii to nic innego jak akumulatory, w których energia elektryczna jest przechowywana w procesach elektrochemicznych. Najpopularniejsze obecnie są akumulatory litowo-jonowe, które charakteryzują się niską wagą i długą żywotnością, wytrzymując wiele tysięcy ładowań.

 

Gdzie można zainstalować magazyn energii?

 

 Taka instalacja wymaga również specjalistycznego systemu zarządzania i integracji z siecią, przy użyciu dedykowanego oprogramowania i urządzeń pomiarowych. Magazyny energii najczęściej umieszcza się w pobliżu instalacji fotowoltaicznych, w garażach, kotłowniach lub pomieszczeniach gospodarczych. Montaż tych urządzeń jest skomplikowany i powinien być wykonany przez specjalistów.

 

Rok 2023 przynosi ze sobą wzrost inwestycji w magazyny energii, zwłaszcza wśród prosumentów indywidualnych. Wzrost zainteresowania wynika z rosnących i niestabilnych cen energii elektrycznej. Branża OZE przewiduje, że nadchodzący czas przyniesie wzrost zapotrzebowania na magazyny energii.

 

 

Chcę ofertę na Magazyn Energii

 

Jak działa magazyn energii?

Magazyny energii pozwalają na gromadzenie nadwyżki energii, która nie jest natychmiast wykorzystywana. Zamiast oddawać ją do sieci, można ją przechowywać w magazynie i wykorzystać w okresach, gdy jest brak dostępnej energii, na przykład w nocy. Magazyn może także działać jako awaryjne źródło zasilania w przypadku przerw w dostawach prądu. Ma także szereg innych zastosowań, takich jak regulowanie mocy w instalacjach fotowoltaicznych czy stabilizacja napięcia. Wszystko odbywa się za pomocą automatyki zamontowanej w oddzielnej szafie SZR.

 

Korzyści z użytkowania magazynów energii można podzielić na trzy kategorie: finansowe, ekologiczne i jakościowo-techniczne. Korzyści finansowe obejmują oszczędności na opłatach za przekroczenie zamówionej mocy oraz na energii biernej. Magazyny energii są również bardziej opłacalne niż przebudowa sieci przesyłowych. Korzyści ekologiczne to zmniejszenie emisji CO2 poprzez wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł. Korzyści jakościowo-techniczne to stabilne źródło zasilania, poprawa jakości energii elektrycznej oraz zwiększenie niezależności energetycznej.

 

Kto może inwestować w magazyny energii?

 To przedsięwzięcie jest atrakcyjne dla różnych grup inwestorów, w tym prosumentów, klastrów energii, spółdzielni energetycznych, społeczności energetycznych, firm związanym z elektromobilnością, większych przedsiębiorstw i operatorów systemów dystrybucyjnych.

 

Ile kosztuje magazyn energii?

 

Koszt magazynu energii zależy od pojemności akumulatora, jakości wykonania, wielkości magazynu i sposobu montażu. Ceny urządzeń wahają się od kilku tysięcy złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednak trzeba brać pod uwagę, że urządzenia te mają ograniczoną żywotność. Średnio magazyn energii może pracować do ok 7 tyś cykli ładowania/rozładowania, co daję ok 15 lat pracy.

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji w ramach programu rządowego "Mój Prąd 5.0" nawet do 16 tysięcy złotych.