Nawet 40 tys przed rozpoczęciem inwestycji oraz wyższa kwota dotacji, Program Czyste Powietrze Plus ruszył 15 lipca 2022 roku.
Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zaliczkę na inwestycję w Programie Czyste Powietrze.

 

Z Programu Czyste Powietrze Plus będą mogły skorzystać osoby nie ubiegające się wcześniej z dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

 


Jakie zmiany w nowej wersji Programu?

Zwiększeniu o 10 tys zł uległa kwota maksymalnego dofinansowania na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację w przypadku osób osiągających najniższe dochody. Kwota maksymalnej dotacji to 79 tys. zł.

Wprowadzono możliwość zaliczkowania uzyskanej dotacji jeszcze przed realizacją inwestycji. Maksymalna kwota pre-finansowania to 50% kosztów dotacji a więc prawie 40 tys. zł.

 

Ulepszone zasady Programu Czyste Powietrze skierowane są do osób o najniższych dochodach, które kwalifikują się do podwyższonego poziomu dofinansowania. Wynagrodzenie nie powinno przekraczać:

• do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

• do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoby spełniające powyższe kryteria będą mogły otrzymać dopłatę o 10 tyś zł wyższą.

W podwyższonym dofinansowaniu, maksymalna kwota dotacji w Czystym Powietrzu wynosi do 37 tys. zł, z kolei w najwyższym progu -do 69 tys. zł. W programie Czyste Powietrze Plus będzie to maksymalnie do 47 tys. i 79 tys. zł.

 


Jakie dokumenty należy przedstawić?

Podstawowym kryterium otrzymana zwiększonej dotacji jest udokumentowanie dochodów, na podstawie którego Fundusz zalicza do odpowiedniej grupy beneficjentów. Należy przedstawić zaświadczenie wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danego wnioskodawcy.

Dodatkowym warunkiem otrzymania zaliczki na inwestycję jest przesłanie umowy zawartej z wykonawcą/instalatorem, w której zostanie wyszczególniony zakres przewidzianych prac. Można przedstawić maksymalnie 3 umowy. Zaliczka zostanie wypłacona na konto beneficjenta wskazane we wniosku.

 

Składanie wniosku o dofinansowanie Czyste Powietrze Plus

 


Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie na stronie NFOŚiGW.