Od września 2018 roku trwa rządowy Program Czyste Powietrze. Głównym zadaniem Programu jest walka z niską emisją CO2 Polsce. W ramach programu dotowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Budżet na ten program to 103 mld zł na 10 lat.

Program Czyste Powietrze cieszy się bardzo dużym powodzeniem, a jego zasady z biegiem czasu są coraz mniej zawiłe. Powstają też sukcesywnie miejskie i gminne punkty konsultacyjne, w których bezpłatnie można uzyskać pomoc w złożeniu wniosku. Od początku trwania Programu złożono już 287 856 wniosków przy czym największe zainteresowanie Programem Czyste Powietrze przypada na 2021 rok. W sumie wypłacono 1 795 251 211 zł. Więc jeszcze sporo jest do wydania. Program trwa do końca czerwca 2027 roku a na wymianę czeka jeszcze blisko 4 mln „kopciuchów”.

 Zapytaj o wycenę systemu grzewczego i rekuperacji w NaSwoim

Nowe Zasady Programu Czyste Powietrze w 2021 roku

1 lipca 2021 wprowadzono kolejnych kilka zmian w Programie.

Po pierwsze, podwyższono progi dochodowe dla podwyższonego poziomu dotacji. Doprecyzowano też sposób udokumentowania uzyskanego dochodu i tak aby otrzymać wyższy poziom dofinansowania trzeba przedstawić zaświadczenie o dochodach wydane przez urząd gminy. Obecne progi dochodowe dla gospodarstw domowych przy podwyższonym poziomie dofinansowania przedstawiają się następująco:

w gospodarstwach jednoosobowych próg dochodowy wynosi 2189 zł. Z kolei w gospodarstwach wieloosobowe, próg dochodowy wynosi 1564 zł na osobę.

Po drugie, z końcem 2021 roku, Programem Czyste Powietrze nie będzie można sfinansować kotła węglowego.

Po trzecie, podwyższono dopłatę do kotła na pelet o podwyższonym standardzie.

Kredyt Czyste Powietrze

Program rozszerzono formę finansowania kredytem bankowym (Alior, BOŚ, BNP Paribas Bank, Credit Agricole, Santander Consumer) w ramach którego można otrzymać dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze w postaci częściowej spłaty kapitału. Jest to wygodna forma dla osób nie mogących pozwolić sobie na zakup bardziej ekologicznego źródła ogrzewania za gotówkę. Kredyt jest na preferencyjnych warunkach i można go przeznaczyć na przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz wymianę źródła ciepła w domu. Maksymalna kwota to 100 tys zł na okres 12 lat. Na kredyt Czyste Powietrze przeznaczono kwotę 1,5 mld zł.

Program Czyste Powietrze Poziom podstawowy dofinansowania

Opcja 1

Dla kogo- Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości mieszkalnej, gdzie dochód roczny gospodarstwa nie przekracza 100 tys zł.

Ile- dofinansowanie w kwocie do 30 tys. zł jeśli w zakres prac wchodzi fotowoltakia, w pozostałych przypadkach 25 tys

Na co- demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Opcja2

Ile- 32 tys jeśli w zakres prac wchodzi fotowoltaika, w pozostałych przypadkach 20 tys

Na co- demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Opcja 3

Ile- 10 tys zł

Na co- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

źródło: www.czystepowietrze.gov.pl

Program Czyste Powietrze Poziom podwyższony dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób spełniających warunki dochodowe: w gospodarstwach jednoosobowych próg dochodowy wynosi 2189 zł. Z kolei w gospodarstwach wieloosobowe, próg dochodowy wynosi 1564 zł na osobę.

W Opcji 1 można otrzymać maksymalnie 37 tys zł (w przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej, w pozostałych 32 tys zł) na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego oraz demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

W Opcji 2 można otrzymać maksymalnie 15 tys zł a zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród lub wymianę stolarki zewnętrznej, zakup omówionej wcześniej dokumentacji. Dodatkowo na audyt energetyczny w wysokości 100% w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł, dokumentację projektową w wysokości 30% w kwocie do 600 zł, ekspertyę w wysokości 30% w kwocie do 150 zł.

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz poziom swojej dotacji:

KALKULATOR DOTACJI

Wnioski na dofinansowanie w programie Czyste Powietrze można składać w formie elektronicznej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze Dodatkowo konieczne jest również dostarczenie podpisanego wniosku w formie papierowej wraz z załącznikami do właściwego WFOŚiGW.

 

Mój Prąd

Pompa ciepła, jaką mam alternatywę?

Ulga termomodernizacyjna