1 lipca 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych w programie Mój prąd 3.0

Dotacja obejmie wyłącznie instalacje fotowoltaiczne, a nie jak zapowiadano wcześniej urządzenia wspierające autokonsumpcję wyprodukowanej energii elektrycznej. Jak zapewnia Ministerstwo, trwają prace nad kolejną edycją programu na rok 2022, który obejmie takie urządzenia jak np. ładowarki samochodowe. Zmiana będzie podyktowana zapowiadaną nowelizacją ustawy o OZE w związku z nowym sposobem rozliczania Prosumentów.

Informacja najbardziej wyczekiwana to wysokość możliwego dofinansowania.

 W trzeciej edycji programu możemy otrzymać maksymalnie 3 000 zł oraz nie więcej niż 50% wartości inwestycji. Jest to kwota mniejsza niż w poprzednich latach, w których Prosument mógł otrzymać do 5 000 zł.

Wielkość instalacji to nadal od 2kW do 10kW, tak jak w poprzednich edycjach programu Mój Prąd. Dopłata nie dotyczy rozbudowy instalacji.

Środków ma wystarczyć na 178 tyś instalacji. Pieniądze z dotacji nadal pozostają nie objęte podatkiem dochodowym.

Dopłata obejmuje wydatki poniesione po 30 stycznia 2020 roku, zgodnie z zapowiedziami z marca tego roku. Osoby które złożyły wnioski po zakończeniu drugiego naboru są zobowiązani do ponownego złożenia wniosku w trzecim naborze.

Instalacja fotowoltaiczna musi pozostać zamontowana przez przynajmniej 5 lat, aby nie zwracać dopłaty.

Nabór wniosków ma potrwać do 22 grudnia 2021 lub do wyczerpania środków. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez stronę: www.mojprad.gov.pl

 

Fotowoltaika

Carport PV

Rozbudowa Instalacji PV