W ostatnich latach, rynek fotowoltaiki w Polsce rozrasta się w tempie wykładniczym. Po wdrożeniu przez rząd programu Czyste Powietrze w 2018 roku, który przewiduje preferencyjną pożyczkę na instalację fotowoltaiczną, wprowadzono także możliwość odliczenia 18% podatku od zakupionej instalacji w PIT36, PIT36L, PIT37 oraz PIT28. Ulga podatkowa to wsparcie, które stało się łatwo dostępne dla wszystkich inwestorów, w odróżnieniu od form wsparcia z poprzednich lat, które uzależnione były np. od zdolności kredytowej.

Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Energii idąc o krok dalej, ogłasza program dofinansowania do Instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych.

Ile można uzyskać?

Maksymalne bezzwrotne dofinansowanie to maksymalnie do 50% wartości instalacji PV, nie więcej niż 5000 zł brutto.

Na co konkretnie otrzymam dofinansowanie?

Kosztami kwalifikowanymi są panele, usługa montażu oraz cały pozostały osprzęt.

Kto może otrzymać wsparcie?

Dopłata jest przeznaczona dla osób fizycznych zakładających Instalację PV od 2KW do 10KW

Jakie są warunki formalne?

Aby złożyć wniosek, inwestycja musi zostać zakończona oraz musi być podpisana umowa dwustronna z dystrybutorem. Do wniosku konieczne jest dołączenie: faktury za zakup i montaż instalacji PV, oraz dowód jej opłacenia, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej. Urządzenia zamontowane muszą być nowe- nie starsze niż 24 miesiące od daty produkcji. Wniosek składamy do NFOŚiGW osobiście, pocztą lub elektronicznie.

Terminy

Koszty kwalifikowane brane pod uwagę do wniosku nie mogą zostać poniesione przed 23.07.2019

Przyjmowanie wniosków przez NFOŚiGW przełom sierpnia i września 2019.

 Wnioski oraz Regulamin do pobrania na stronie Narodowego Funduszu:

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/


Podsumowując, aby maksymalnie skrócić czas zwrotu z inwestycji, może my skorzystać z preferencyjnej pożyczki, otrzymać dofinansowanie oraz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej (odliczenie od kwoty pomniejszonej o dopłatę).

Przykład:

Wielkość instalacji PV 6KW

Cena instalacji fotowoltaicznej 30 000zł

Cena za kwh 0,60 zł – Instalacja wyprodukuje 6 tys kwh rocznie

Zwrot z inwestycji

Czas zwrotu z inwestycji - 8 lat

-----------------------------------------------------------

Ulga termomodernizacyjna- 25 000 *18%= 4500zł odliczenia

Faktyczny koszt instalacji PV 20 500PLN

Zwrot z inwestycji po 5,5 roku!

 opłacalność fotowoltaiki

 

 Aktualizacja styczeń 2020:

Kolejny nabór od 13.01.2020 roku.

W ramach II naboru warunki otrzymania wsparcia pozostają niezmienne. Wnioski będzie można składać również w formie elektronicznej.

Jeśli zdecydują się Państwo na instalację fotowoltaiczną w NaSwoim, wniosek zostanie przygotowany bez dodatkowych opłat.

 

Jakie dopłaty w 2021 roku?