Termomodernizacja domu z Dotacji w 2024 roku-  Przewodnik na przykładzie

Termomodernizacja 2024

 

Zbliża się wiosna i w związku z tym ruszają wszelkiego rodzaju prace remontowo-budowlane po sezonowej przerwie.

 

Chcesz przeprowadzić termomodernizację w 2024 roku i zastanawiasz się jak to ugryźć?

 

W ramach Programu Czyste Powietrze można liczyć na wysokie kwoty dofinansowania bo aż do 135 tyś zł.

Termomodernizacja domu to poważna inwestycja za nie małe pieniądze zatem dobrze podejść to tematu rozsądnie i przeanalizować wszystkie kroki jakie czekają przyszłego Inwestora.

Podpowiadamy jak przebiega cały proces gruntownej termomodernizacji budynku jednorodzinnego na przykładzie.

 

Przykład przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji domu z dofinansowaniem

 

 • Budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej 180m (dom typu kostka, 2 kondygnacje ogrzewane)
 • Rok budowy 1960
 • Materiał konstrukcyjny: mur warstwowy z cegły ceramicznej pełnej bez izolacji
 • Okna z 2008 roku, plastikowe dwuszybowe
 • Żródło ciepła: Kocioł miałowy bezklasowy wyprodukowany po 2000 roku
 • Dochód na członka gospodarstwa 875zł/mc Gospodarstwo wieloosobowe
 • Obliczona Dotacja: poziom najwyższy dofinansowania 115 tyś zł
 • Wkład własny: 16,2 tyś zł

 

Wykonane prace w ramach Kompleksowej Termomodernizacji

 

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropian 10 cm FASADA (γ0,030) oraz wykończenie elewacji tynkiem sylikonowym
 • Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – maty z wełny mineralnej 20cm (γ0,04)
 • Stolarka okienna z demontażem współczynnik przenikania ciepła U =0,9
 • Montaż kotłowni gazowej oraz kotła gazowego kondensacyjnego Viessmann Vitodens 100-W dwufunkcyjny
 • Modernizacja CO -przystosowanie instalacji CO do ogrzewania niskotemperaturowego
 • Instalacja fotowoltaiczna 4kW

 

 

Termomodernizacja od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć przed pracami termomodernizacyjnymi to ocena stanu konstrukcyjnego budynku. Przykładowo jeżeli mur zewnętrzny ma znaczące pęknięcia, które postępują na przestrzeni lat lub belki stropodachowe nie są w najlepszej kondycji (kornik) to powinniśmy zwrócić się do konstruktora celem wykonania ekspertyzy i wykonania ewentualnych prac naprawczych.

 

Dochody i próg dofinansowania

Na początku zanim zaplanujemy budżet całego przedsięwzięcia warto poznać poziom należnej dotacji. W tym celu należy sprawdzić PIT- pozycja „podstawa obliczenia podatku”. Jeśli dochód nie przekracza 135 tys zł na osobę/rok to spełniony jest warunek uzyskania podstawowego poziomu dofinansowania w Programie. Jeżeli chcemy określić dokładną kwotę dotacji wówczas najlepiej udać się do GOPS po zaświadczenie o osiągniętym dochodzie na osobę w gospodarstwie.  

Podwyższony poziom dofinansowania dochód nie może przekroczyć

1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania dochód nie może przekroczyć

1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 Kwoty dofinansowania termomodernizacja

źródło www.czystepowietrze.gov.pl

 

Jakie prace termomodernizacyjne zaplanować?

Drugim krokiem jest określenie aktualnego zapotrzebowania na energię budynku oraz wskazanie zakresu prac termomodernizacyjnych, które przyniosą realne korzyści finansowe w kolejnych latach. W tym celu zlecamy przygotowanie Audytu Energetycznego. Jest to szczegółowa analiza strat ciepła budynku i efektywności źródła ogrzewania wraz z propozycją wariantów termomodernizacyjnych. Warianty określają prace jakie należy wykonać aby zmniejszyć nakład energii użytkowej Eu.

 

Audyt energetyczny a kwota dofinansowania w Programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze określa Kompleksową Termomodernizację jako obniżenie zapotrzebowania budynku na energię użytkową Eu minimum o 40% lub osiągnięcie wartości Eu na poziomie min 80kWh/m2/rok. Wykazując spełnienie tego warunku w Audycie energetycznym można otrzymać wyższe kwoty dofinansowania.  

W przypadku powyższego przykładu domu dotacja bez kompleksowej termomodernizacji wyniosłaby o 15 tys zł mniej.

Prace termomodernizacyjne muszą zostać wykonane zgodnie z przedłożonym podsumowaniem Audytu.

 

Składamy wniosek o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o Dofinansowanie. Na podstawie przykładu, który analizujemy, Inwestor może zawnioskować o 50% kwoty dofinansowania przed realizacją inwestycji dotacja z prefinansowaniem). Do Wniosku o prefinansowanie dotacji należy dołączyć podpisane już umowy z Wykonawcami oraz zaznaczyć w formularzu Wniosku zakres prac oraz ich koszty. Konieczne jest również załączenie zaświadczenia o dochodach. Zaliczka zostanie wypłacona przez WFOŚiGW na konto Wykonawcy. Tak więc na tym etapie należy wybrać firmy, które mają realizować prace instalacyjne i modernizacyjne. Ważne tutaj jest określenie terminu wykonania robót w umowie wykonawczej nie dłuższy jak 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

WFOŚiGW poinformuje nas o przyznanej decyzji wysyłając pismo. Na tej podstawie możemy udać się do firmy wykonawczej aby ustalić termin rozpoczęcia prac oraz termin wpłaty wkładu własnego. Prace mogą ruszyć równolegle lub etapami.

 

Protokoły odbioru i rozliczenie dotacji

Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych składamy wniosek o płatność. We wniosku tym należy załączyć protokoły, faktury, potwierdzenia płatności wkładu własnego, specyfikacje, karty produktu, podsumowanie Audytu energetycznego, zdjęcia. Po rozliczeniu dotacji Fundusz wypłaca drugą część dofinansowania na konto firm wykonawczych.

 

Kontrola po otrzymaniu dotacji Czyste Powietrze

Fundusz ma prawo do przeprowadzenia kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia w okresie 5 lat od daty jego zakończenia. Kontrola ma na celu sprawdzenie czy urządzenia i modernizacje zostały wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

 

Uwaga na firmy wykonawcze w przypadku prefinansowania

Według kryteriów Narodowego WFOŚiGW wykonawca musi mieć doświadczenie na rynku w branży usług budowlanych minimum rok i zrealizować przynajmniej 5 inwestycji dla beneficjentów Programu Czyste Powietrze. Ostatnio pojawiło się w sieci wiele ostrzeżeń o nieuczciwych firmach wyłudzających prefinansowanie. Zachęcamy do wyboru firmy z wieloletnim doświadczeniem, istniejącej na rynku co najmniej od 5 lat i posiadającej ubezpieczenie OC na odpowiednio wysokim poziomie.

 

Realizujemy inwestycje w ramach dotacji Czyste Powietrze od 2019 roku. Od lipca 2022 również wnioski z prefinansowaniem.

Przygotowujemy Wnioski o dofinansowanie oraz ich rozliczenie. Przeprowadzamy kompleksową termomodernizację jako Generalny Wykonawca.

W naszym zespole pracuje Audytor Energetyczny z uprawnieniami znajdujący się na liście Ekspertów Efektywności Energetycznej.

 

 

Wycena Kompleksowej termomodernizacji