Opłacalność fotowoltaiki dla Firm

Fotowoltaika w Firmie- czy to się opłaca?

 


Korzyści wynikające z posiadania instalacji fotowoltaicznej na dachu domu jednorodzinnego są od 2016 roku oczywiste. Wszystko dzięki nowej Ustawie o OZE, która pozwala na bilansowanie energii w systemie upustów.

 

Dla przypomnienia kształtuję się to następująco:

dla instalacji o mocy do 10KW za 1kwh wprowadzoną do sieci możemy odebrać 0,8 jej wartości, dla instalacji powyżej 10KW, nie większych jednak niż 40KW (do 50KW od lipca 2018 roku) stosunek ten wynosi 1 do 0,7.

 

Przy czym w pierwszej kolejności konsumujemy prąd z instalacji pv a nadwyżki przekazywane są do sieci, które wykorzystujemy w momencie zwiększonego zapotrzebowania.

Dlatego między innymi korzystnie ogrzewać dom energią elektryczną.


>>Zobacz więcej na temat ogrzewania

 
Dla Przedsiębiorców sytuacja wygląda nieco inaczej jeśli chodzi o rozliczanie wyprodukowanej energii.

Panele produkują prąd, który firma wykorzystuje na bieżąco. W monecie gdy słońce przestaje świecić lub energii wytworzonej już nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania, pobierana jest energia z sieci.

Natomiast w sytuacji, gdy produkcja prądu jest większa niż zapotrzebowanie, wówczas nadwyżki energii Firma może odsprzedać do Zakładu Energetycznego po stawkach hurtowych.

 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA FIRMA


Co musi zrobić przedsiębiorca aby wytwarzać energię z PV oraz odsprzedawać nadwyżki?

 


W pierwszej kolejności, po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, konieczne jest zgłoszenie przez Przedsiębiorce do sieci elektroenergetycznej (Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej).

Przedsiębiorca deklaruje że będzie wytwarzał energię na własne potrzeby i składa wniosek o zamontowanie licznika dwukierunkowego. ZE ma 30 dni na wydanie decyzji i wymianę licznika. ZE wydaje także Oświadczenie przystosowania do sieci elektroenergetycznej Energa Operator.

Następnym krokiem jest podpisanie dwóch umów z ZE

Umowa nr 1 o świadczenie usług dystrybucji oraz

Umowa nr 2 na sprzedaż nadwyżek energii wyprodukowanej z mikroinstalacji.

Teraz możemy uruchomić instalację fotowoltaiczną. Pozostaje tylko dopisanie PKD 35.11Z na wytwarzanie energii elektrycznej.

Inwerter wskaże nam ile energii wyprodukowała instalacja PV a licznik, ile Firma skonsumowała.

Właściciel firmy wystawia fakturę z wybraną przez siebie częstotliwością i przekazuje do ZE. Rozliczenie dokonywane jest w formie bezgotówkowej – przelewem na konto firmowe.

 


Korzyści z instalacji fotowoltaicznej w firmie jest o wiele więcej

 


Zakup instalacji fotowoltaicznej to inwestycja firmowa. Warto mieć na uwadze fakt, iż mamy do odliczenia pełny VAT na poziomie 23% Inwestycja jest również kosztem w firmie – tak więc mamy oszczędności w związku odliczeniami od podatku dochodowego.

Obniżenie rachunków w firmie nawet o 80% dadzą oszczędności, które można przeznaczyć na inne cele.

Leasing to forma finansowania znana prawie każdemu przedsiębiorcy. Z tej opcji można skorzystać nie tylko na sfinansowanie podjazdu w firmie ale również na instalację fotowoltaiczną. Raty leasingowe można rozłożyć nawet na 6-7 lat i cieszyć się z comiesięcznego kosztu (leasing operacyjny) i pełnego odliczenia VAT.

 
Każda firma, której zużycie energii elektrycznej wynosi ponad 1000 kwh na 2 miesiące i zdecydowana większość tego zużycia ma miejsce w dzień – kiedy świeci słońce, powinna rozważyć inwestycję we własną niezależność energetyczną.