Ulga termomodernizacyjna


Rozwój technologii pozwala na stosowanie nowoczesnych systemów grzewczych. Ich popularność wzrasta, dlatego, że są one ekologiczne, a korzystanie z odnawialnych źródeł energii pozwala użytkownikom na tworzenie domów, które są energooszczędne i same na siebie pracują.

Dlatego też coraz więcej ludzi zastanawia się nad inwestycją w przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze takie, jak pompy ciepła, folie grzewcze czy maty grzewcze. Ich działanie opiera się na odnawialnych źródłach energii, dzięki czemu użytkownicy nie szkodzą środowisku.

Świadomość użytkowników wzrasta, coraz więcej z nich zdaje sobie sprawę z tego jak szkodliwy wpływ na ekologię mają stare metody ogrzewania i decyduje się inwestować w nowe, odnawialne.

Pod koniec zeszłego roku podpisana została ustawa, która weszła w życie wraz z rozpoczęciem się roku 2019. Dotyczy ona nowelizacji ustawy o PIT, ale również wprowadzenia przez władze nowej ulgi termomodernizacyjnej obejmującej systemy grzewcze.

 

 
Jak działa taka ulga?

Pozwala ona właścicielom oraz współwłaścicielom budynków na odliczenie od dochodów całości kosztów, jakie ponieśli oni w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Warto jednak pamiętać, że maksymalna wysokość kwoty jaką można odliczyć wynosi 53 tysiące złotych.

 
Kto może z niej skorzystać?

Ulga obejmuje modernizację systemu grzewczego. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, a także osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych. Jednak muszą być to budynki wolnostojące, które stanowią samodzielną całość, np. zabudowa szeregowa, bliźniacza. Ulga nie obejmuje bloków.

 
Warunki korzystania

W celu ułatwienia podatnikom tego jakie wydatki modą odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej informacje na ten temat zostały umieszczone w rozporządzaniu wydanym przez Ministra Inwestycji i rozwoju. Można znaleźć w nim wykaz materiałów oraz urządzeń, których zakup będą mogli odliczyć od podatku.

Osoby zainteresowane odliczeniem tych wydatków muszą również pamiętać, że odliczenia należy dokonać w zeznaniu podatkowym za rok, w którym przeprowadzone zostało przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Suma odliczenia to max 53 tys zł.

 

Co można odliczyć?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489) Odliczeniu podlegają:materiały budowlane i urządzenia jak np.:

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia
węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
kotły kondensacyjne
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
pompa ciepła wraz z osprzętem;
kolektor słoneczny wraz z osprzętem.

Usługi jak m.in.:
wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
wykonanie analizy termograficznej budynku;
wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
montaż kotłów kondensacyjnych

 

Czytaj więcej:


 
>>Dofinansowanie na termomodernizację-Program Czyste powietrze

>>Termomodernizacja budynku