Opłata mocowa to nowa pozycja na naszym rachunku za energię elektryczną, która pojawi się na rachunkach od stycznia 2021 roku.

Z jakiego powodu doliczana jest opłata mocowa?

Celem nowej opłaty w rachunku za prąd jest zapewnienie bezproblemowych dostaw prądu do gospodarstw domowych i firm. W związku z coraz większymi potrzebami energetycznymi w Polsce, konieczna jest rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury dystrybucyjnej energii elektrycznej. Opłata mocowa jak podkreśla URE ma częściowo sfinansować nakłady na te wydatki.

W jaki sposób będzie naliczana nowa opłata?

Każdy konsument energii elektrycznej, aby przygotować się na nowe wydatki, chce wiedzieć o ile wzrośnie jego rachunek za prąd. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości pobranego prądu z ZE.

Dla gospodarstw domowych wysokość opłaty mocowej będzie kształtować się następująco:

  • 2,30 zł brutto jeśli zużycie roczne nie przekroczy 500 kWh,
  • 5,51 zł brutto jeśli zużycie roczne nie przekroczy 1200 kWh ,
  • 9,19 zł brutto jeśli zużycie roczne nie przekroczy 2800 kWh,
  • 12,87 zł brutto jeśli zużycie roczne będzie większe niż 2800 kWh.

Godziny szczytowe wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki to przedział czasowy od 07:00 do 22:00.

Zgodnie z cennikiem przedsiębiorcy zapłacą oni 0,0762 zł netto za każdą kWh pobraną w tych godzinach, w dni robocze.

Instalacja fotowoltaiczna ma wpływ na opłatę mocową?

Opłata mocowa ma bezpośredni związek z ilością kwh pobranych z Zakładu Energetyki, w związku z tym jeśli realnie zmniejszymy ten pobór to opłata mocowa będzie niższa. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych jest konsumowana w pierwszej kolejności to znaczy że mając własną elektrownie słoneczną, w słoneczny będąc w domu i np. robiąc pranie itp., to prąd, który zużywamy nie będzie pochodził z ZE więc licznik nie „nabije” kwh do rachunku. Możemy zatem znacznie obniżyć opłatę mocową jeśli staniemy się posiadaczami instalacji fotowoltaicznej.

 

Fotowoltaika

Mój Prąd 3.0 - Jakie dopłaty do PV w 2021 roku?

Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej