pompa zużywa dużo prądu

 

Pompy ciepła zyskały naprawdę sporą popularność w ostatnich latach w naszym kraju. O ile wybór systemu grzewczego w oparciu o pompę ciepła do domu nowobudowanego raczej nie przynosi rozczarowań ze względu na wymogi izolacji przegród, o tyle w domach modernizowanych wymiana pieca węglowego na pompę ciepła bywa czasem bolesna i odbija się na rachunkach za prąd. Wszystko za sprawą założeń i oczekiwań, które po zderzeniu z rzeczywistością szybko się weryfikują. Klienci skuszeni wysokimi kwotami dofinansowań mogą wymienić źródło ciepła prawie za darmo, lecz jak się okazuje aby korzystać z dobrodziejstw pompy ciepła konieczne bywa wykonanie modernizacji samego budynku, instalacji jak również nawyków użytkownika.

 

Pompa ciepła zużywa za dużo prądu?

 

Co ma wpływ na pobór prądu przez pompę ciepła?

 

Dobór pompy ciepła 


Pierwszą sprawą jest prawidłowy dobór urządzenia. Pompa ciepła nie może być za mała ale nie może być też przewymiarowana. Zbyt mała pompa ciepła nie dostarczy wystarczającej ilości energii do budynku i zwyczajnie nie dogrzeje, natomiast zbyt duża pompa ciepła będzie się często włączać i wyłączać zużywając przy tym sporo energii elektrycznej  szybko ulegnie awarii. Więcej o doborze tutaj. Na etapie doboru pompy ciepła, w ofercie widzimy również jego sprawność. Producenci deklarują średnią sprawność pomp ciepła typu powietrze woda na poziomie SCOP= 3-4 Im wyższa sprawność, tym więcej energii cieplnej zostanie wytworzonej z 1kwh energii elektrycznej.

 

 

Odbiorniki do pompy ciepła a zużycie prądu przez pompę ciepła

 


Koleją kwestią mającą niebagatelny wpływ na zużycie prądu przez pompę ciepła jest rodzaj odbiorników, do których zostaje podłączona. Grzejniki starego typu aby były efektywne potrzebują wysokiej temperatury (ok 50 stopni)zasilania natomiast podłogówka lub grzejniki aluminiowe niskotemperaturowe pracują na niższych parametrach temperatury (35-40 stopni). Te różnice stanowią o zupełnie różnej pracy źródła ciepła. Pompy ciepła pracują najwydajniej w zakresie temperatur 35-40 stopni i właśnie wówczas zużywają najmniej prądu.

 

 

 

Temperatura w budynku a pobór prądu przez pompę ciepła

 


To jaka temperatura panuje w domu to również niezmiernie ważna kwestia. Budynki projektuje się przy założeniu że utrzymywana temperatura w pokojach mieszkalnych to 20 stopni. (WT2021) To jaką utrzymujemy temperaturę w domach faktycznie, jest bardzo indywidualna kwestią. Niemniej jednak nawet niewielkie, jak mogłoby się wydawać różnice w nastawach temperatur generują znaczne rozbieżności w poniesionych kosztach na ogrzewanie. Dla przykładu jeśli ustawimy temperaturę pomieszczeń na 24 stopnie to zużycie energii zwiększy się o ponad 30% względem założonej temperatury projektowej. To naprawdę sporo.

 

 

Izolacja budynku a zapotrzebowanie na energię

 


Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na koszty ogrzewania jest energochłonność budynku, w którym zainstalowana jest pompa ciepła. Jest ona brana już przy doborze urządzenia. Pamiętajmy jednak że to my mieszkamy w danym budynku i znamy najlepiej jego newralgiczne punkty typu nieszczelne drzwi, zimne naroża, źle osadzone okno, z którego wieje. Dom zużyje dokładnie tyle energii cieplnej ile jej z niego ucieka. Zatem priorytetową sprawą jest zniwelowanie wszystkich nieszczelności. Jeśli mamy kłopot z lokalizacją mostków cieplnych możemy zlecić badanie kamerą termowizyjną lub kompletny Audyt energetyczny z takim badaniem, który wskaże jakie ulepszenia należy wykonać aby zmniejszyć energochłonność budynku.

 

 

Sterowanie pompą ciepła a zużycie prądu przez pompę ciepła


Istotną sprawą mająca niewątpliwie wpływ na pobór prądu przez pompę ciepła jest umiejętne, poprawne sterowanie pompą ciepła, o tym piszemy w artykule tutaj

 

 

Serwis Pompy ciepła a pobór energii przez pompę ciepła

 

Pompa ciepła to urządzenie, które wymaga corocznych serwisów, podczas których dokonuje się przeglądu technicznego urządzenia. Zabrudzony wymiennik sprawia że pompa ciepła pracuje z niższą sprawnością a co za tym idzie zwiększa się pobór prądu. Ponadto podczas przeglądu pompy ciepła serwisanci sprawdzają kondycję pomp obiegowych, stan ciśnienia roboczego, stan zabrudzenia filtrów, szczelność układu chłodniczego, stan połączeń elektrycznych i zaworów bezpieczeństwa.

 

 

Wentylacja a zużycie prądu przez pompę ciepła

 


Sposobem, który może znacznie obniżyć koszty eksploatacji pompy ciepła jest zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła / rekuperacji. Tradycyjna wentylacja grawitacyjna działa w oparciu o nieszczelności/nawiewniki wymuszające cyrkulację powietrza. Niestety tego typu wentylowanie pomieszczeni powoduje wywiewanie ciepła i podnosi rachunki za ogrzewanie. Wentylacja mechaniczna natomiast dzięki centrali wentylacyjnej z wymiennikiem ogrzewa wstępnie zimne i świeże powietrze z zewnątrz. Rekuperacja jest w stanie wygenerować oszczędności na ogrzewaniu w ciągu doku na poziomie 25-30% to znacząca wartość.

 

 

Ile pompa ciepła powinna zużyć energii elektrycznej?

 

 

Ciężko jest jednoznacznie mówić o kosztach ogrzewania pompą ciepła przy tak wielu czynnikach mających wpływ na pobór energii. Możemy się posłużyć bardzo uproszczonym przykładem aby mieć ogólny pogląd w sytuacji.

Nowy dom WT 2021 o powierzchni użytkowej 150-180m może zużyć średnio 20-30 kwh/dzień(-5 stopni)

Dom modernizowany budowany po 2000 roku powierzchni użytkowej 150-180m może zużyć średnio 35-90 kwh/dzień (-5stopni)

 

 

Jak oszacować zużycie prądu na podstawie poprzedniego systemu grzewczego?

 

 

Możemy założyć że wartość 20 kg węgla odpowiada w przybliżeniu 35kwh energii elektrycznej

Więc jeśli budynek zużywał w zimie ok 5 ton węgla to koszty ogrzewania pompą ciepła mogą wynieść ok 8750 kwh na sezon grzewczy.

Oczywiście te rachunki są bardzo uproszczone ponieważ nie biorą pod uwagę sprawności kotła, rodzaju instalacji, temperatury na zewnątrz, czy wartości opałowej węgla.

 

 

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie pompą ciepła?

 

Pamiętajmy że prąd jest medium, które jesteśmy w stanie wyprodukować sami z własnej instalacji fotowoltaicznej. Produkcja prądu w miesiącach jesienno-zimowych jest niższa ale nie zerowa a wczesną wiosną możemy mieć naprawdę dobre wyniki. Możemy śmiało powiedzieć ze fotowoltaika pozwala zredukować koszty energii elektrycznej nawet o ok 75% Nadwyżki niewykorzystanego prądu z miesięcy letnich odkładamy w postaci złotówek by wykorzystać je w momencie zwiększonego zapotrzebowania na pobór energii z sieci.