Dofinansowania do budowy domu

 

Dofinansowanie do budowy domu 2023 - jakie dotacje na budowę nowego domu? Osoby budujące nowe domy mogą skorzystać z dofinansowania na nowoczesne urządzenia grzewcze, mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej i lepsze zarządzanie nią.

Jakie formy wsparcia są dostępne dla osób budujących domy energooszczędne? Na jakie urządzenia można otrzymać dotację budując nowy dom?

 

Dofinansowanie do budowy domu 2023

 

Inwestorzy budujący nowe domy mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup i montaż nowoczesnych urządzeń wykorzystujących energię odnawialną, co pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz obniżenie kosztów ogrzewania. Celem jest promowanie budownictwa energooszczędnego, zeroenergetycznego, i niskoemisyjnego, które ma stać się standardem w najbliższych latach. Poniżej przedstawiamy dostępne programy wsparcia dla budowy nowego domu w 2023 roku.

 

Program Mój Mój Prąd 2023

 

W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie przede wszystkim na instalację paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii i ciepła oraz kolektorów słonecznych. Program ten został stworzony w taki sposób, aby promować wykorzystanie energii odnawialnej, zwiększyć autokonsumpcję wyprodukowanej energii elektrycznej oraz zachęcić do zakupu i montażu urządzeń o podwyższonym standardzie energetycznym.

 

Najważniejszym priorytetem jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, dostosowanej do potrzeb własnego gospodarstwa domowego. Dotacja obejmuje mikroinstalacje o mocy od 2 do 10 kW, z zastrzeżeniem, że moc ta powinna być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego, aby roczna produkcja energii nie przekroczyła 120% całkowitego poboru w danym okresie rozliczeniowym.

 

Energia elektryczna wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne może być wykorzystywana w nowobudowanym domu przez urządzenia grzewcze, takie jak pompy ciepła, oraz urządzenia magazynujące ciepło. Magazyny ciepła, takie jak zasobniki c.w.u. lub bufory ciepła, powinny być zasilane przez pompy ciepła, kotły elektryczne lub grzałki, które czerpią energię z paneli fotowoltaicznych. Dofinansowanie systemów zarządzania energią HEMS/EMS przysługuje tylko wtedy, gdy inwestor zdecyduje się jednocześnie na montaż magazynu ciepła lub magazynu energii.

 

Ile wynosi dofinansowanie w programie Mój prąd?

 

Dotacje mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, ale nie przekraczają określonych kwot dla poszczególnych kategorii.

 

Ile można otrzymać dofinansowania w Programie Mój Prąd 2023?

 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna - 6000 zł,

Mikroinstalacja fotowoltaiczna z urządzeniem dodatkowym - 7000 zł.

Magazyn energii elektrycznej - 16 000 zł,

Magazyn ciepła - 5000 zł,

Gruntowa pompa ciepła - 28 500 zł,

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej - 19 400 zł,

Pompa ciepła powietrze/woda - 12 600 zł,

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze - 4400 zł,

Kolektory słoneczne c.w.u. - 3500 zł,

Systemy zarządzania energią HEMS/EMS – 3000 zł.

 

Jak złożyć wniosek w programie Mój prąd?

 

Obecnie trwa V nabór wniosków, który będzie otwarty w trybie ciągłym do 22 grudnia br., lub do wyczerpania dostępnych środków. Jest to ostatni planowany nabór w ramach tego programu, a na chwilę obecną nie wiadomo, czy w 2024 r. będzie uruchomiona kolejna edycja.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć inwestycji rozpoczętej nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. W chwili składania wniosku, inwestycja musi być zakończona i odebrana.

Wnioski składa się drogą elektroniczną, korzystając z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego w bazie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek można również podpisać elektronicznie.

 

Program Moje ciepło 2023 2023

 

Ten program jest dedykowany inwestorom budującym domy jednorodzinne o podwyższonym standardzie energetycznym, co oznacza, że roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (Ep) na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej nie może przekroczyć 55 kWh/(m²rok). Dofinansowanie przysługuje na zakup i montaż nowych pomp ciepła, zarówno powietrznych, jak i gruntowych, wraz z osprzętem, wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

W budynku, w którym montowana jest pompa ciepła, a także w trakcie trwałości inwestycji, nie może znajdować się źródło ciepła oparte na paliwach stałych.

 

Ile wynosi dofinansowanie w programie Moje ciepło?

 

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju zastosowanej pompy ciepła i wynosi odpowiednio:

 

Pompy ciepła gruntowe - 21 000 zł,

Pompy ciepła powietrze/powietrze w systemie centralnym - 7000 zł,

Pompy ciepła powietrze/woda - 7000 zł.

Dotacja może pokryć maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny - do 45%.

 

Jak złożyć wniosek w programie Moje ciepło?

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 31 grudnia 2026 r., lub do wyczerpania dostępnych środków. Wniosek może dotyczyć budynków, w odniesieniu do których:

 

Nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

Nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Podobnie jak w przypadku programu Mój prąd, wnioski składa się drogą elektroniczną, korzystając z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) w bazie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek również podpisuje się elektronicznie.

 

Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z programem Czyste Powietrze 2023, jednym z najbardziej znanych programów wsparcia, który umożliwia uzyskanie dofinansowania przede wszystkim przy remoncie nieruchomości.

 

 

Złóż Wniosek o dofinansowanie z NaSwoim