Termomodernizacja i Dofinansowanie Czyste Powietrze Zmiany w 2024 roku

termomodernizacja 2024

 

Termomodernizacja budynków to proces, który ma na celu poprawę ich efektywności energetycznej czyli zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku. W 2024 roku program „Czyste Powietrze” kontynuuje swoje działania, wprowadzając nowe zmiany w Programie. Program ten, poprzez oferowanie dofinansowania, wspiera inwestycje mające na celu redukcję zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

 

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” w 2024 roku

 

  1. Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): Od 14 czerwca 2024 roku, dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” będą przyznawane wyłącznie na urządzenia i materiały, które są wpisane na listę ZUM. Obejmuje to pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet. Nowe przepisy wymagają, aby wszystkie urządzenia na liście ZUM miały raporty z badań przeprowadzonych w niezależnych, akredytowanych laboratoriach. Wprowadzenie tej listy ma na celu zapewnienie, że dofinansowywane technologie są efektywne energetycznie i ekologiczne.
  2. Ograniczenie liczby wniosków: Beneficjenci będą mogli skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania tylko raz na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny w takim budynku. Każdy kolejny wniosek może być złożony jedynie na podstawowy poziom dofinansowania, co ma zapobiec nadużyciom i zapewnić, że środki są kierowane do tych, którzy najbardziej ich potrzebują.
  3. Prefinansowanie i pełnomocnictwa: Zasady dotyczące prefinansowania oraz pełnomocnictw zostały doprecyzowane, aby chronić beneficjentów przed nieuczciwymi praktykami. Konieczne będzie przygotowanie pełnomocnictwa notarialnego.
  4. Wzmocnienie budżetu: Program „Czyste Powietrze” otrzymał dodatkowe finansowanie w wysokości 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Dodatkowe środki zapewnią ciągłość i stabilność finansowania programu na najbliższe lata, co ma kluczowe znaczenie dla realizacji długoterminowych celów związanych z poprawą jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków. (źródło:Program Czyste Powietrze)

 

Kompleksowa Termomodernizacja w 2024 roku


Kompleksowa termomodernizacja to zestaw działań, prowadzących do poprawy efektywności energetycznej budynku na na określonym poziomie. W 2024 roku, aby kwalifikować się do kompleksowej termomodernizacji i uzyskać wyższe dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Audyt Energetyczny: Przed rozpoczęciem prac konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Audyt określa obecny stan budynku i wskazuje na konieczne prace modernizacyjne, które pozwolą na osiągnięcie wymaganych wskaźników zużycia energii. Wyniki audytu muszą być załączone do wniosku o płatność
  2. Wskaźniki Efektywności: Aby uzyskać dofinansowanie, budynek musi spełniać przynajmniej jeden z następujących wskaźników:

·       Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) do 80 kWh/m²/rok.

·       Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o co najmniej 40%

 Realizacja Prac: Wszystkie zalecenia wynikające z audytu energetycznego muszą być w pełni zrealizowane przed zakończeniem przedsięwzięcia. Obejmuje to wymianę źródeł ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalację systemów wentylacyjnych

Zamów Audyt Energetyczny

 

Wymagania dla Przegród Budowlanych wg WT 2021

 

W ramach WT 2021, przegrody budowlane muszą spełniać określone standardy dotyczące izolacyjności cieplnej. Wartości współczynnika przenikania ciepła (U) dla różnych przegród są następujące:

Ściany zewnętrzne: Współczynnik U ≤ 0,20 W/m²K.
Dachy i stropodachy: Współczynnik U ≤ 0,15 W/m²K.
Podłogi na gruncie: Współczynnik U ≤ 0,30 W/m²K.
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi: Współczynnik U ≤ 0,25 W/m²K
 

dla stolarki okiennej obowiązują następujące wartości:

Zwykłe okna i drzwi balkonowe: Współczynnik U ≤ 0,9 W/m²K.
Okna połaciowe: Współczynnik U ≤ 1,1 W/m²K
(źródło:Program Czyste Powietrze)

 

Poziomy Dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze”


W programie „Czyste Powietrze” dostępne są trzy poziomy dofinansowania, które zależą od zakresu prac oraz dochodów beneficjenta:

  1. Podstawowy poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi do 66 000 zł. Jest dostępne dla beneficjentów, którzy realizują podstawowy zakres prac termomodernizacyjnych, takich jak wymiana źródeł ciepła i ocieplenie budynku.
  2. Podwyższony poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi do 99 000 zł. Ten poziom jest dostępny dla beneficjentów o niższych dochodach, którzy realizują bardziej zaawansowane prace termomodernizacyjne.
  3. 3Najwyższy poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi do 135 000 zł. Jest przeznaczone dla beneficjentów o najniższych dochodach, którzy realizują kompleksową termomodernizację zgodnie z wynikami audytu energetycznego (źródło:Program Czyste Powietrze)

 

W 2024 roku program „Czyste Powietrze” kontynuuje swoją misję, oferując jeszcze bardziej atrakcyjne warunki dofinansowania i wspierając działania mające na celu poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków w Polsce.

Tym sposobem rząd zachęca wszystkich właścicieli do przeprowadzenia Termomodernizacji w 2024 roku i skorzystania z Dofinansowania Czyste Powietrze

Termomodernizacja budynków to proces mający na celu poprawę ich efektywności energetycznej poprzez zastosowanie odpowiednich technologii i materiałów. W 2024 roku program „Czyste Powietrze” wprowadza nowe zmiany, jednak to pewnie nie koniec. Program jest sukcesywnie udoskonalany od początku jego istnienia, między innymi w celu ułatwienia dostępności ale też niedopuszczania do nadużyć, które się pojawiały.

 

Kompleksowa Termomodernizacja z NaSwoim- sprawdź ofertę