22 marca 2021 roku, ruszyła kolejna edycja Programu Moja Woda. Środki rozdysponowane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków. Budżet programu do 100 mln zł.

Cel programu to zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową w gospodarstwach domowych poprzez wykorzystywanie wód deszczowych i roztopowych np. na podlewanie przydomowych ogrodów.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Wielkość dofinansowania to nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. Okres trwałości inwestycji powinien wynieść przynajmniej 3 lata od daty jej zakończenia. Oczywiście w tym czasie możemy spodziewać się kontroli tak więc musimy przechowywać dokumentację.

Koszty kwalifikowane

Kosztami kwalifikowanymi są zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji w terminie od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.:

  • instalacja zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • retencja wody, tj. zbiorniki podziemne, zbiorniki na deszczówkę nadziemne, „oczka wodne”, studnie chłonne, drenaż, zielone dachy- bez kosztów nasadzeń.
  • instalacje do wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych)  (np. pompy, filtry,przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

„Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania / wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.”

Minimalne koszty kwalifikowane to 2000zł, a minimalna sumaryczna pojemność zbiornika to 2m3.

Formalności

Wnioski można składać poprzez Portal Beneficjenta, do którego link znajduje się na stronie właściwego WFOŚ. Pobieramy aktywny formularz pdf i wysyłamy zarówno w wersji elektronicznej jak i w oryginale pocztą na adres Wojewódzkiego Funduszu.

 

Mój Prąd 

Nowe przepisy budowlane 2021

Ulga termomodernizacyjna