Priorytetem zmian w prawie budowlanym jakie zachodzą w Polsce od 2014 roku, jest sukcesywne zmniejszanie zapotrzebowania na energię grzewczą budynków.

Polska jest zobligowana do wprowadzania tych zmian dyrektywą unijną, która zobowiązuje wszystkich członków Unii Europejskiej do ujednolicania przepisów budowlanych w kierunku energooszczędnym i coraz większego udziału odnawialnych źródeł energii OZE w budownictwie jednorodzinnym.

Z tego względu każdy nowo budowany dom musi spełniać minimalne wymagania cieplne.

Ep na świadectwie charakterystyki energetycznej domu

Norma WT2021 to bardziej rygorystyczne podejście co do współczynnika przenikania ciepła poszczególnych przegród (U). Dotyczy ona zarówno nowych, powstających budynków jak i tych modernizowanych. Miernikiem odpowiedniego poziomu energooszczędności budynku jest współczynnik Ep określający roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną stosowaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej.

W ślad za współczynnikiem Ep obniżeniu ulega maksymalny poziom współczynnika U- przenikania ciepła poszczególnych przegród. Ściany zewnętrzne od 2021 roku nie mogą przekroczyć U=0,2 W/m²K. Jeśli chodzi o okna to U wynosi 0,9 W/m²K dla zwykłych okien i drzwi balkonowych oraz 1,1 w/m²K dla okien połaciowych.

     Maksymalna wartości wskaźnika EP budynków [kWh/(m²)] w skali roku
 

od 1 stycznia 2017


od 1 stycznia 2021


budynek jednorodzinny 95 70
budynek wielorodzinny 95 65
budynek zamieszkania zbiorowego 85 75
budynek gospodarczy, produkcyjny i magazynowy 90 70

Nowe przepisy a wybór ogrzewania domu

Współczynnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię początkową (EP) ma ścisły związek z wyborem sposobu ogrzewania domu. Aby projekt domu jednorodzinnego odpowiadał nowemu rozporządzeniu, nie wystarczy zadbać o właściwa izolację termiczną obiektu – równocześnie trzeba postawić na instalację grzewczą wykorzystującą odnawialne źródła energii OZE. Takim rozwiązaniem może być instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła- rekuperacja. Zaplanowanie jednego z tych rozwiązań na etapie projektowania domu sprawi że nie przekroczymy progu minimalnego Ep i otrzymamy pozwolenie na budowę.

 

Wykonaj test szczelności budynku zanim zaczniesz ogrzewać

Okna w budownictwie pasywnym

Niska energochłonność budynków wg nowych przepisów budowlanych