Osiągnięcie efektu zeroenergetycznego w domu jest możliwe już od kliku lat ponieważ możemy produkować energię np. z instalacji fotowoltaicznej i wykorzystywać ją na warunki bytowe włącznie z ogrzewaniem. Pozwalają na to obowiązujące przepisy. Wystarczy poprawnie skalkulować zużycie energii elektrycznej i odpowiednio dobrać instalację PV.

Nie bez znaczenia jest również obciążenie infrastruktury energetycznej spowodowane przyrostem instalacji fotowoltaicznych korzystających z net-meteringu.

Własna energia i jej magazynowanie


Wobec powyższego kolejnym krokiem w rozwoju rynku OZE jest magazynowanie energii wyprodukowanej przez własną instalację fotowoltaiczną. Magazyny energii litowo-jonowe to nadal dość drogie rozwiązanie natomiast akumulatory starszej generacji nie są na tyle efektywne aby wykorzystywać je w ciągłej eksploatacji w gospodarstwach domowych czy firmach. Program Mój Prąd w trzeciej odsłonie w 2021 roku ma być pierwszą z odpowiedzi na te potrzeby i wspierać rozwój instalacji off-gridowych oraz autokonsumpcje energii.

Dom z własną instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii to dobry wstęp do całkowitej autonomii budynku mieszkalnego: mamy ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i prąd w gniazdkach na inne niezbędne do życia urządzenia. Pozostaje kwestia wody pitnej i oczyszczalni ścieków.

Woda do picia

Jeśli chodzi o wodę pitną to rozwiązaniem jest studnia głębinowa. Możliwość posiadania własnego ujęcia wody jest jednak uzależniona od lokalizacji działki; nie na każdej działce jest odpowiedni układ warstw wodonośnych. Można to sprawdzić rozmawiając z sąsiadami, którzy studnie już posiadają lub poprzez sprawdzanie elektrooporności poszczególnych warstw i próbne odwierty. Budowa studni do 30 m głębokości, od strony prawnej wiąże się z koniecznością zgłoszenia do starostwa powiatowego, chyba że została już uwzględniona w planie zagospodarowania- wtedy takiej konieczności nie ma. Woda czerpana ze studni abisyńskiej czyli takiej do ok7 m jest zanieczyszczona i wymaga dodatkowej filtracji, natomiast powyżej 10-20 m głębokości znajdują się warstwy nieprzepuszczalne gleby co sprawia, że ta przeważnie jest zdatna do picia. Koszt studni abisyńskiej to ok150zł za metr, a głębinowej ok 200zł za metr. Ceny bez dodatkowych filtrów i pomp.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

W domu samowystarczalnym niezbędna jest oczyszczalnia ścieków. Oczyszczalnia ścieków pod względem formalnym powinna mieć Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska potwierdzającą jej dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Na obszarach gdzie gdzie nie ma kanalizacji istnieje możliwość budowy oczyszczalni. Pozwolenie na budowę oczyszczalni jest potrzebne w przypadku większej wydajności niż 7,50 m3 na dobę.

Oczyszczalnia ścieków to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu nie musimy wywozić nieczystości lecz woda odzyskana w bezpieczny biologicznie sposób może przesiąkać do gruntów lub rowów melioracyjnych. Koszt oczyszczalni dla 3-4 osób waha się w przedziale 7tys do 10 tys zł.

Budynek wyposażony w rozwiązania, o których tutaj mowa może być całkowicie niezależny od mediów, nie tracąc jednocześnie na wygodzie jego użytkowania. Decydując się jednak na całkowitą autonomię musimy liczyć się z większymi nakładami inwestycyjnymi, które zwrócą się w dłuższej perspektywie czasowej.

 

Nowe przepisy budowlane 2021

Wykonaj test szczelności budynku zanim zaczniesz ogrzewać

Niska energochłonność budynków wg nowych przepisów budowlanych